Symposium Wereldburgerschap

  • Datum 15 november 2023
  • Tijd 15:30 - 19:30
  • Locatie Driestar educatief, Gouda
  • Inschrijving verplicht Ja, voor 1 november 2023

Internationalisering en wereldburgerschap; thema’s waar we vandaag de dag niet omheen kunnen, zeker niet in het onderwijs. Onze leerlingen groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen.

Globalisering bracht de wereld achter onze voordeur, en online mogelijkheden zorgen voor ontmoetingen wereldwijd.  Onze leerlingen zijn wereldburgers. Daarom hebben we in het onderwijs de taak om hen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving.

Driestar educatief wil jullie als scholen daarvoor inspireren met een symposium over wereldburgerschap op woensdag 15 november 2023 (15.30 – 19.30 uur).

Je kunt een workshop volgen en er zijn lezingen van Gert-Jan Segers, Peter van Olst en Tamme Spoelstra.

Breder perspectief

Als we leerlingen laten kennismaken met de internationale gemeenschap en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en leren ze te functioneren in onze samenleving. 

Leraren en anderen kunnen hen daarvoor toerusten, zoals ook de wettelijke burgerschapsopdracht vraagt. Het is waardevol dat scholen hier in toenemende mate aandacht voor hebben. 

Tegelijkertijd zien we dat het ook leidt tot de volgende vragen: ‘Wat willen we onze leerlingen meegeven?’, ‘Hoe geven we wereldburgerschap vorm binnen onze school?’, ‘Hoe past dit bij onze identiteit?’.  

Lezingen en workshops

Tijdens dit symposium hopen we jullie op dit onderwerp te inspireren. De hooflezingen zijn korte en krachtig lezingen die inspelen op het thema met een focus op Bijbels perspectief, de politiek en de praktijk. Daarnaast bieden we jullie enkele workshops aan.  

Kosten en locatie

De kosten voor dit symposium zijn 125 euro. Het adres van Driestar educatief is Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda.

Programma

15.30 uurInloop
16.00 uurOpening en welkom
16.15 uurLezingen door Peter van Olst, Gert-Jan Segers en Tamme Spoelstra
17.30 uurWorkshopronde
18.30 uurMaaltijd en ontmoeting
19.30 uurEinde

Lezingen door Peter van Olst, Gert-Jan Segers en Tamme Spoelstra

Er zijn drie lezingen tijdens het symposium. Via onderstaand uitklapmenu vind je meer informatie over de lezingen.

Hemels burgerschap als steunpilaar voor civic engagement op aarde

Paulus schrijft aan de Filippenzen (3:20) dat christenen hun burgerschap (politeuma) in de hemel hebben. Het lijkt alsof hij dit tegenover hun betrokkenheid op de stad Filippi zet.

Toch is dat niet de bedoeling. Het hemelse burgerschap moet juist in de aardse burgerschapsparadox (verschillende vormen van betrokkenheid: nationaal, internationaal, globaal) de juiste voedingsbron bieden, die het geheel versterkt en bijeenhoudt. 

Lezing door: Peter van Olst (Docent godsdienst en coördinator internationalisering Driestar hogeschool)
Meer informatie over deze lezing volgt nog.

Lezing door: Gert-Jan Segers
In deze lezing wordt de toegevoegde waarde van wereldburgerschap voor de school toegelicht vanuit drie perspectieven:
  1. Vanuit leiderschap en visie van het bestuur.
  2. Vanuit levensbeschouwing van de school. 
  3. Vanuit leerlingen in de klas. 
In het derde punt lligt de focus op de praktijk. Hoe kun je wereldburgerschap in de klas handen en voeten geven? Dit is alleen mogelijk als er sprake is van leiderschap, visie en vitale levensbeschouwing.

Het spreken over wereldburgerschap is namelijk geen neutrale aangelegenheid. Het vraagt van de school om kleur te bekennen en het geeft de school kleur in hoe zij wereldburgerschap vorm geeft.

Is het een moeten of een ont-moeten om de eigen levensbeschouwelijke uitgangspunten merkbaar en zichtbaar te maken in verbinding met de veranderende samenleving? De school is een oefenplaats waar het leven geleefd mag worden binnen het kader van levenswaardig leren. 

Lezing door: Tamme Spoelstra (Docent-onderzoeker Lectoraat Goede Onderwijspraktijken & docentopleider Wereldoriëntatie Hogeschool Viaa)

Keuze uit vijf workshops

Hieronder vind je meer informatie over de workshops die worden gegeven tijdens het symposium. In het aanmeldformulier kun je één workshop kiezen.

In deze workshop wordt aan de hand van concrete voorbeelden en opdrachten verteld hoe op het Ichthus College in Veenendaal het programma Global Citizen vorm krijgt.

Voor de onderbouw voor alle leerlingen en voor de bovenbouw in een één-uurs vak Global Citizen.

Workshopleider: Marja van de Lagemaat van Ichthus College Veenendaal

In deze workshop ga je, na een korte introductie, aan de slag met een concrete opdracht om het thema Wereldburgerschap vorm te geven.

Je maakt, alleen of met anderen, een les(plan), een curriculumontwerp, een programmavoorstel voor een studiedag of een paragraaf voor het beleidsplan.

In deze opdracht maak je gebruik van informatie uit een van de lezingen, maar ben je je ook bewust van de mogelijkheden en beperkingen binnen je eigen school(locatie).

Onze tijd is beperkt, dus het is handig dat je vooraf bedenkt welke opdracht je kiest en je je daar tijdens de lezing ook van bewust bent; je maakt vast een vertaal(😉)slag!

Formats van de andere opdrachten worden na afloop gedeeld.

Workshopleider: Hanneke Smits-van Doorn Van Lodenstein College

Ook als je enthousiast bent over de kansen die het burgerschapsonderwijs biedt, is het nog niet eenvoudig om daar ook concreet invulling aan te geven. In deze workshop verkennen we de mogelijkheden die de reguliere thema’s in je onderwijs bieden, maar zoeken we ook naar mogelijkheden daarbuiten.

Aan het eind van de workshop heb je een concreet plan (op hoofdlijnen) om de aandacht voor wereldburgerschap op jouw school te bevorderen.

Workshopleider: Henk Vermeulen van Driestar educatief
Aan de hand van het boek van Evert-Jan Brouwer, met deze titel, denken we na over deze vraag. De zorg voor de naaste -dichtbij- en burgerschap lijken logisch. We vragen ons  in deze workshop af of zorg voor de naaste - ver weg- ook past bij het vak burgerschap op de basisschool. En op welke wijze?

Het boek vormt het vertrekpunt bij het samen nadenken over de praktische uitwerking van het antwoord op deze vraag. Ook gaan we in deze workshop waarin praktisch aan de slag. Na deze workshop heb je concrete ideeën om met ‘zorg voor de naaste en burgerschapsonderwijs’ in je eigen klas aan de slag te gaan.

Workshopleider: Ineke Brand van Stichting Woord en Daad
De Engelse taal is een belangrijke factor voor de communicatie tussen mensen uit verschillende landen. Om goed Engels te leren speelt herhaling en veel oefenen met bijvoorbeeld het spreken van de Engelse taal een belangrijke rol.

Omdat de tijd binnen het PO curriculum beperkt kan zijn, kunnen vakken gecombineerd worden. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je het vak Engels combineren met het vak burgerschap? Welk materiaal en welke werkvormen kun je hier voor inzetten?

Als je benieuwd bent naar deze vorm van lesgeven, nodig is je van harte uit om deze workshop bij te wonen. 

Workshopleider: Diana Geurts van Driestar onderwijsadvies

Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor het symposium Wereldburgerschap. Tot 15 november!

Factuurgegevens
Indien nodig
Diner
Workshop
Algemene voorwaarden