Verdiepingscursus

Leesmethodieken dyslexie

Cursus
  • Startdatum 17 april 2025
  • Studieduur Meerdere dagdelen
  • Vorm Cursus
  • Studiebelasting 2 middagen
  • Kosten €239,-
  • Locatie Driestar educatief, Gouda
Het boek Dyslectische kinderen leren lezen (van Anneke Smits en Tom Braams) beschrijft een aantal methodieken voor het leren lezen van kinderen met leesproblemen en dyslexie: de zogenaamde Connect- en RALFI-methodieken. In deze cursus verdiep je je in beide methodieken en leer je hoe je ze kunt inzetten.

Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, leesmoeders, remedial teachers en intern begeleiders van het (speciaal) basisonderwijs.

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die het leesproces beheersen, maar niet komen tot de automatisering ervan. De hoofddoelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken om zo vloeiend te leren lezen. Daarbij zet het programma in op herhaald lezen, zodat deelnemers een tekst meerdere keren lezen.

RALFI is een leesprogramma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen, maar langdurig te traag blijven lezen. Denk aan minder dan twee AVI-niveaus per jaar. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. De methode werkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

De verschillende oefenvormen zijn geschikt voor individuele én voor groepsgewijze interventie. De methodieken passen ook in het schooltraject van het dyslexieprotocol.

Dit leer je

  • De methodieken inzetten in groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool en op het speciaal basisonderwijs.

Cursusdata

  • Connect vloeiend lezen wordt behandeld op donderdag 17 april 2025 van 13.30 tot 16.00 uur.
  • RALFI wordt behandeld op woensdag 14 mei 2025 van 13.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je terecht bij Nicole Reijm

Natuurlijk kan deze cursus ook op je eigen locatie gegeven worden. Neem gerust contact met ons op!

Aanmelden

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer