Post-hbo-opleiding

Schoolopleider po

Post-hbo-opleiding
 • Startdatum 25 september 2024
 • Studieduur 2 jaar
 • Vorm Post-hbo opleiding
 • Studiebelasting 320 uur
 • Kosten €1.475 (gratis voor SAM)
 • Aanmelden t/m 18 september 2024
 • Locatie Driestar hogeschool, Gouda
De schoolopleider speelt een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs. Aanstaande leraren van de pabo van Driestar hogeschool, krijgen een aanzienlijk deel van hun opleiding op de basisschool. De schoolopleider zorgt voor een leer- en werkklimaat waarin dat mogelijk is.

Als schoolopleider lever je op je eigen basisschool een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het opleiden. Je bent het aanspreekpunt en creëert de juiste condities voor een goede opleidingsomgeving. En natuurlijk begeleid je (aanstaande) leerkrachten in hun ontwikkeling aan de hand van het beroepsprofiel van een christelijke leraar. 

Deze opleiding gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling als schoolopleider. Je houdt je eigen voortgang bij en werkt aan je professionele begeleidingsvaardigheden. Je leert meer over de theorie van opleiden en begeleiden en doet onderzoek in je eigen praktijk. Ook leer je hoe je positieve psychologie toepast in jouw werkomgeving.

Let op: Als jouw school aspirant-opleidingsschool is van Samen in ontwikkeling (SAM) kun je deze opleiding gratis volgen.

Voor je studie

Een schoolopleider is een leerkracht op een basisschool met als bijzondere taken het begeleiden en opleiden van (aanstaande) leraren en het creëren van een leer- en werkomgeving, waarin daar optimaal vorm aan gegeven kan worden.

Je hebt hart voor het opleiden van nieuwe leerkrachten en ziet het als een uitdaging om hen zo goed mogelijk te begeleiden in de leer- en werkcontext van je school. Je werkt tijdens deze opleiding niet alleen aan de professionele begeleidingsvaardigheden van jezelf, maar ook aan die van collega’s. We behandelen casussen uit de werkpraktijk, dus eigen inbreng is belangrijk.

Sinds enige tijd moeten (school)opleiders geregistreerd zijn in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO). Tijdens de opleiding begeleiden we je bij de aanvraag tot registratie in het BRLO. Elke vier jaar moet de registratie verlengt worden. Meer informatie over prolongatie vind je op deze website van Velon.

'Deze tweejarige opleiding is een eyeopener voor iedereen die studenten en startende leerkrachten begeleidt, maar ook voor het coachen van leerkrachten en onderwijsassistenten. Schoolopleider is een taak die breed inzetbaar is, ook om bijvoorbeeld bezig te zijn met beleidsontwikkeling en het aansturen van de kwaliteitszorg. Tijdens de opleiding leren we heel veel van en met elkaar en daarom is deze opleiding zeker aan te bevelen! Leren doen we samen!'

'De opleiding schoolopleider is erop gericht anderen, collega's en studenten, te helpen in het ontwikkelen van hun eigen onderwijs. Je begeleidt hen in het kritisch kijken naar zichzelf en triggert hen om een eigen visie te ontwikkelen.  Een leuke bijkomstigheid is het feit dat je ook kritisch kijkt naar je eigen onderwijs.'

'De opleiding tot schoolopleider is voor mij een mooie opleiding omdat ik hier leer om tot een echt gesprek te komen met de studenten. Het geeft mij handvatten voor het vormgeven van een gesprek waarbij je niet alleen kijkt naar wat je in eerste oogopslag ziet. Als begeleider leer je om dieper door te vragen, zodat de student echt inzicht krijgt in zijn of haar handelen. Het vrijblijvende van een gesprek is er af.'

Tijdens je studie

Binnen Driestar onderwijsadvies en Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis op door met elkaar in gesprek te gaan. De opdrachten die je krijgt, voer je uit in de onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

De studie kost € 1.475,- per cursusjaar, inclusief lunch op de cursusdagen. Voor leerkrachten van aspirant-opleidingsscholen van Samen in ontwikkeling (SAM) zijn er geen kosten aan de opleiding verbonden. Je hebt hiervoor een contract aspirant-opleidingsschool nodig.
De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.00 uur op onze locatie in Gouda. Om deze opleiding succesvol af te ronden verwachten we dat je tijdens alle bijeenkomsten aanwezig bent. De lesdagen zijn verspreid over twee cursusjaren. De data voor het eerste jaar zijn als volgt:

Cursusjaar 2024-2025, jaar 1

 • 25 september 2024
 • 27 november 2024
 • 14 januari 2025
 • 19 februari 2025
 • 4 april 2025
 • 23 mei 2025
De totale studiebelasting voor deze opleiding is 320 uur. Dit komt neer op ongeveer 4 uur per werkweek, verspreid over 2 cursusjaren. Deze studiebelasting omvat onder andere de 12 lesdagen, het bestuderen van literatuur en het werken aan (praktijk)opdrachten.

De post-hbo-opleiding schoolopleider primair onderwijs bestaat uit 12 lesdagen in 2 jaar. Tijdens deze opleiding werk je in leerteams aan de opdrachten. Je voert ze individueel of gezamenlijk uit en geeft elkaar feedback. Reflectie is een belangrijk onderdeel hiervan. Je krijgt hiervoor begeleiding van onze docenten. Daarnaast vragen we je opdrachten uit te voeren in jouw werkpraktijk. Hiermee leg je een goede basis als schoolopleider.

Natuurlijk geven we je tijdens de opleiding ook een stevige inhoudelijke basis mee. De volgende onderdelen hebben een plek in de opleiding:

 • Begeleiding van (a.s.) leraren  en (beginnende) leraren - je leert een begeleidingstraject uit te voeren met een (a.s.) leraar en een (beginnende) leraar. 
 • Organisatie en coördinatie - je leert om organiserende en coördinerende taken uit te voeren om een goed oefen-, begeleidings- en toetstraject voor een a.s. leraar op te zetten. 
 • Bewaking en ontwikkeling van de kwaliteit van de begeleiding door werkplekbegeleiders - tijdens de opleiding leer je om een bijdrage te leveren aan bewaking en ontwikkeling van kwaliteit van de begeleiding van a.s. leraren door werkplekbegeleiders. 
 • Bijdrage leveren aan beleid - je ontwikkelt tijdens de cursus een plan van aanpak om op beleidsniveau het samen opleiden op je school een kwaliteitsimpuls te geven,
Tijdens je opleiding schrijf je ook aan je aanvraag om in het beroepsregister (BRLO) van schoolopleiders opgenomen te worden.

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding Schoolopleider PO. Je staat geregistreerd in het BRLO.

We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We zijn altijd op zoek naar input vanuit de praktijk.

Aanmelden voor de opleiding

Wil jij de volgende stap zetten en Schoolopleider PO worden? Meld je dan direct aan. Dat doe je via de website van Driestar hogeschool waarmee we samenwerken.

Aanmelden voor de post-hbo-opleiding

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer

Contactpersoon voor deze opleiding