Post-hbo-opleiding

Schoolopleider po

Post-hbo-opleiding
  • Startdatum 27 september 2023
  • Studieduur 2 jaar
  • Vorm Post-hbo opleiding
  • Studiebelasting 320 uur
  • Kosten €1.475 (gratis voor SAM)
  • Locatie Driestar hogeschool, Gouda
De schoolopleider speelt een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs. Aanstaande leraren van de pabo van Driestar hogeschool, krijgen een aanzienlijk deel van hun opleiding op de basisschool. De schoolopleider zorgt voor een leer- en werkklimaat waarin dat mogelijk is.

Deze post-hbo wordt gegeven vanuit Driestar hogeschool. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Goedhart-Pontier.

Contactpersoon voor deze opleiding