Post-hbo-opleiding

Schoolvideo-interactiebegeleider

Post-hbo-opleiding
 • Startdatum 27 september 2024
 • Studieduur 2 jaar
 • Vorm Post-hbo opleiding
 • Studiebelasting 269 uur
 • Kosten €3.349
 • Locatie Driestar hogeschool, Gouda
De lerarenbegeleiding binnen de school is onmisbaar voor een goed leerklimaat. Een activerende methode helpt je om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren. In onze post-hbo schoolvideo-interactiebegeleider (SVIB) leiden we je op tot beeldcoach. Dat doen we met onze activerende methode waarvan video-interactiebegeleiding een belangrijk onderdeel is.

Aan de hand van korte video-opnames in de klas analyseer je de interactie tussen de leraar en de leerling(en). In de gesprekken die je voert met de leraar bespreek je je observaties en bedenk je samen praktische vervolgstappen.

Heb je ervaring met begeleiding van leraren? Geeft die coaching jou voldoening en wil je dit graag naar een hoger niveau tillen? Volg dan de post-hbo-opleiding Schoolvideo-interactiebegeleider. Na afloop ben je een bekwame beeldcoach.

Voor je studie

Beeldcoaching is een waardevol instrument voor jou als begeleider van je collega’s op school. Tijdens deze opleiding leer je het eigen handelen van de leerkrachten te onderzoeken met video’s. Ook leer je hoe je analyses kunt vertalen in praktische oplossingen. Die vaardigheden maken je een goede beeldcoach.

Tijdens deze opleiding verwachten we een actieve leerhouding. Gespreksvoering in de praktijk en de reflectie hierop speelt een grote rol. Met je medestudenten bekijk je elkaars video’s en leer je om de opnames systematisch te analyseren.

Tijdens je studie

Tijdens je studie leer je hoe je de interactie tussen leraar en leerling(en) grondig en systematisch analyseert. Je ontdekt ook hoe je het leerproces optimaal stimuleert door praktische oplossingen.

De opleiding bestaat uit twee studiejaren. Het eerste jaar is gericht op micro-analyses van klasopnames. Het tweede jaar richt zich op de eigen basiscommunicatie in gesprek met collega's.

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt, voer je uit in je eigen onderwijspraktijk. In onderstaande uitklapmenu’s lees je meer over de studieopbouw en -inhoud, de kosten en de studielast.

Deze studie kost € 3.349,-.

De totale studiebelasting voor deze opleiding is ongeveer 269 uur, verspreid over 2 jaar. Deze studiebelasting omvat studiedagen, intervisiebijeenkomsten, begeleidingsgesprekken en reflectieverslagen. In totaal ziet de urenverdeling er als volgt uit:

Studieonderdeel Aantal uur
14 dagdelen á 4 uur 56 uur
3 studiedagen á 6 uur 18 uur
5x3 opnames met intake en nagesprek á 15 uur 75 uur
Totaal aan contacttijd 149 uur
 
 
Overige studietijd Aantal uur
Analyse opnames 40 uur
Samenstellen twee examenbanden 80 uur
Totaal inclusief contacttijd 269 uur

In het schooljaar 2024-2025 starten we weer met deze opleiding. De eerste bijeenkomst is van 9.00 tot 14.00 uur en de laatste bijeenkomst van 9.00 tot 16.00 uur.

In principe vinden de bijeenkomsten plaats van 09.00 tot 12.00 uur op onze locatie in Gouda. In overleg kan de opleiding ook op locatie worden gegeven. Dit is alleen mogelijk bij voldoende deelnemers. Hieronder vind je de data van jaar 1.

 • Vrijdag 27 september 2024
 • Donderdag 7 november 2024
 • Woensdag 4 december 2024
 • Donderdag 9 januari 2025
 • Donderdag 13 februari 2025
 • Woensdag 19 maart 2025
 • Woensdag 23 april 2025
 • Woensdag 21 mei 2025
 • Donderdag 26 juni 2025
De post-hbo-opleiding Schoolvideo-interactiebegeleider bestaat uit 3 lesdagen en 14 bijeenkomsten. Je volgt deze bijeenkomsten in 2 jaar tijd. Tijdens de bijeenkomsten reflecteer je op de gemaakte video’s. Je leert om groeps- en klasprocessen systematisch te analyseren.

Tussen de bijeenkomsten door voer je minstens 5 begeleidingsgesprekken met minimaal 3 klasopnames, 3 nagesprekken en 3 intakegesprekken. Je schrijft over elk traject een reflectieverslag. Je bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling, al krijg je wel begeleiding vanuit de school.

"Samen zie je meer" 

"Tijdens de opleiding heb ik geleerd om naar videobeelden te kijken aan de hand van een kijkwijzer. Positief vind ik dat we dit met de groep doen. Samen zie je immers meer. Zo leer ik om patronen te herkennen en kan ik op basis van de opnames de sterke kanten van de leerkrachten zien. Vervolgens komt tijdens de opleiding aan bod hoe je een nagesprek met de betreffende leerkracht voert. Omdat je ook opnames maakt van die nagesprekken, zie je hoe je vragen stelt en begeleidt. Je ziet elkaars handelen en dat maakt dat ik ook kritisch ben naar mezelf toe: wat doe ik en wat is mijn begeleidingswijze?"  - Pim de Pee

"Mijn collega en ik groeien als leerkracht"

"De opleiding is heel praktisch en sluit goed aan bij mijn dagelijkse lespraktijk. De interactie in mijn eigen groep wordt rijker en tegelijkertijd ontwikkel ik me in leerkrachtbegeleiding. Daarnaast wordt mij binnen de opleiding geleerd om mijn eigen kokerbril af te zetten en met open vizier naar de lespraktijk van een collega te kijken. Dan ontdek ik mooie dingen die ik zelf ook in kan zetten bij mijn lessen. Zo ontwikkelt mijn collega als leerkracht, groei ik als leerkracht en begeleider en brengen we de interactie binnen onze school naar een hoger plan." - Gerdineke Hogendoorn 

"Het is verrassend wat er soms op beelden te zien is" 

"Deze opleiding biedt mij een nieuw instrument om mijn taak als coach en schoolopleider beter uit te voeren. Het was goed om eens anders te kijken naar het optreden van de leraar. Door de opnames leer ik om heel gedetailleerd te kijken. Het is verrassend wat er soms op de beelden te zien is. Tijdens deze opleiding is mijn manier van gespreksvoering opnieuw goed onder de loep genomen. Dit heeft mij echt geholpen om mijn gesprekstechnieken verder te verbeteren." - Bas Hoftijzer

Na aanmelding

Vanaf 11 juli 2024 ontvang je meer informatie over de start van de opleiding. Bij te weinig deelnemers kan het zijn dat we de inschrijfdatum verlengen of dat deze eventueel later gestart wordt, ook dat hoor je na 11 juli.

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘School video interactie begeleider’. Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt een certificaat en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Aanmelden voor de opleiding

Wil jij de volgende stap zetten en Schoolvideo interactiebegeleider worden? Meld je dan direct aan. Dat doe je via de website van Driestar hogeschool waarmee we samenwerken.

Aanmelden voor de post-hbo-opleiding

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer

Contactpersoon voor deze opleiding