Sociale veiligheid

School is de plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Ze leren, oefenen en overschrijden soms ook grenzen. Driestar onderwijsadvies helpt om sociale veiligheid op jouw school vorm te geven.
Cursussen rond sociale veiligheid

Zo helpen we je bij Sociale veiligheid:

Als school begeleid je het leer- en ontwikkelingsproces zodat er een veilig schoolklimaat is met grenzen en regels en adequaat optreden tegen grensoverschrijdend gedrag. 

Om leerlingen te stimuleren om positief gedrag te laten zien is er een schoolbrede aanpak nodig, net als duidelijke normen en waarden, vakmanschap van de leerkracht en goede antipestprogramma`s. Driestar onderwijsadvies helpt hierbij. 

Dit zetten we in bij Sociale veiligheid:

Onder de naam V&I Educatie bieden we dienstverlening aan in het po en het vo rondom veiligheid en integriteit in het onderwijs. We brengen de situatie in kaart met een scan, zodat duidelijk wordt wat op orde is en waar nog aan gewerkt kan worden. Met een maatwerk adviesplan kan de school direct praktisch aan de slag.

Wij werken met de volgende indicatoren om de sociale veiligheid op school aan te pakken:
  • Samen zorgen voor veiligheid
  • Inzicht en monitoring
  • Scheppen van voorwaarden
  • Positief schoolklimaat
  • Preventieve activiteiten en programma’s
  • Signaleren en effectief handelen
  • Kwaliteitsborging in cyclus

Onze certificaten en samenwerkingen