Cursus

Werkplekbegeleider PO

Cursus
 • Startdatum 27 november 2024
 • Studieduur Meerdere dagdelen
 • Vorm Cursus
 • Kosten €499,- zonder (aspirant) contract
 • Aanmelden t/m 20 november 2024
 • Locatie Driestar educatief, Gouda

Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die aanstaande leraren in de beroepspraktijk begeleiden. Verwacht wordt dat ze enthousiast zijn over het opleiden van toekomstige collega’s.

Waarom een professionele werkplekbegeleider? 

De rol en de kwaliteit van de werkplekbegeleider is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol leren en onderwijzen van aanstaande leraren bij het Samen opleiden. 

De werkplekbegeleider laat de aanstaande leraar kennismaken met het beroep van leraar en begeleidt hem of haar. Daarbij daagt de begeleider de aanstaande leraar uit tot diepgaand en duurzaam leren dat doorwerkt in het gedrag. 

De begeleider reflecteert op zijn eigen praktijk en kan de aanstaande leraar begeleiden om het reflectieproces zelfstandig uit te voeren.  

Uitgangspunten van de cursus: 

 • Realistisch opleiden is uitgangspunt in het opleiden van aanstaande leraren in de beroepspraktijk. Bij het realistisch opleiden is de start de ervaring van de aanstaande leraar in de beroepspraktijk, door te reflecteren op zijn handelen en zijn persoon in de praktijk leert hij schematiseren, om vervolgens te kunnen theoretiseren (koppeling maken met bestaande theorieën).
 • De cursus richt zich op de drieslag tussen het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande) leraren en het leren van de begeleider zelf. De begeleider leidt de aanstaande leraar op, dat wil zeggen: hij expliciteert zijn eigen onderwijsgedrag en hij stimuleert de aanstaande leraar tot theorievorming.
 • De aanstaande leraar vormt samen met de werkplekbegeleider een leerwerkgemeenschap, waarbij de werkplekbegeleider een voorbeeldfunctie heeft in hoe hij als lerende in zijn beroepscontext functioneert.

Inhoud:

 1. Het verschil tussen opleiden en lesgeven, en het verschil tussen begeleiden en beoordelen. 
 2. De praktijk van het opleiden.
 3. De kennisbasis van het opleiden.
 4. Hoe leren geoptimaliseerd kan worden. 
 5. Het toepassen van opleidingsmodellen en methodieken.
 6. Het stimuleren van eigenaarschap bij de aanstaande leraar.
 7. Het formuleren van leerwensen.
 8. Het ontdekken van kernkwaliteiten bij zichzelf en de ander.
 9. De meerwaarde en praktische uitwerking van het Samen opleiden. 
 10. De rol van werkplekbegeleider.

De werkplekbegeleider is een essentieel onderdeel van de stimulerende werkplekleeromgeving in de beroepspraktijk. Korte theorieblokjes worden afgewisseld met oefeningen, waarbij de eigen onderwijservaringen gebruikt worden. Daardoor is de cursusinhoud veelal direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk met de kinderen in de klas.  

Wat is de omvang van de cursus? 

De cursus omvat één dag en twee dagdelen.

Daarnaast krijgen de deelnemers literatuur aangeboden en oefenopdrachten om uit te voeren tussen de cursusdagen. De studiebelasting is ongeveer 30 uur. 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 127 november 2024 (09.00-16.00u)
Bijeenkomst 223 januari 2025 (09.00-12.00u)
Bijeenkomst 34 maart 2025 (09.00-12.00u)

Welke mogelijkheden zijn er om de cursus te volgen? 

Voor de professionalisering van de werkplekbegeleiders zijn er twee mogelijkheden: 

 1. Een teamcursusHet gehele schoolteam of een groot deel van het team krijgt dan de cursus aangeboden. De teamcursus wordt op de locatie van de basisschool gegeven.
 2. Cursus werkplekbegeleider individuele inschrijving. Per school kunnen zich minimaal twee begeleiders opgeven die samen met begeleiders uit andere schoolteams een groep van maximaal 14 deelnemers vormen. Deze cursus wordt in Gouda gegeven of er wordt, in overleg met de verschillende deelnemers, een andere locatie gekozen.

Wie geven de trainingen? 

De trainingen worden gegeven voor Jaco Offermans, Paul Vermeulen en Judith de Waal. 

Teamtraining en individuele cursus
Judith de Waal – van Oostrum is docent pedagogiek, beroeps geregistreerd schoolopleider en beoordelaar bij de Velon, studieloopbaanbegeleider, voorzitter van het auditteam Samen in ontwikkeling en kerndocent van de werkplekbegeleiderscursus en de schoolopleiders opleiding.  Zij heeft ruime ervaring in begeleiden en opleiden. 

Teamtraining
Jaco Offermans is directeur, schoolopleider, studieloopbaanbegeleider, coach en trainer. Hij heeft ruime ervaring in studieloopbaanbegeleiding.  Hij is geregistreerd lerarenopleider bij de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (Velon)

Teamtraining
Paul Vermeulen is docent op het mbo, geeft les aan de opleiding voor schoolopleider, is coach en trainer. Hij heeft veel ervaring in de begeleiding en coaching van (aanstaande) leraren.

Kosten

Voor aspirant-opleidingsscholen van Samen opleiden wordt er een kortingstarief gerekend. De voorwaarden en de winst voor jouw school als aspirant-opleidingsschool vind je op deze website. Via deze website kun je jouw school ook aanmelden als aspirant-opleidingsschool. 

Na aanmelding wordt er een contract opgesteld en getekend tussen de aspirant-opleidingsschool en Driestar hogeschool. Nadat het document getekend is, ontvangt de aspirant-opleidingsschool korting. De kosten voor de cursus zijn dan:

Teamcursus:

 • Bij contract (aspirant)-opleidingsschool gratis
 • € 3.540,- zonder contract
  • Voor iedere deelnemer boven de 18 deelnemers wordt € 35,- in rekening gebracht
   • Bij contract aspirant-opleidingsschool wordt dit bekostigd door SAM
   • Bij geen contract bekostigt de school dit zelf.

Individuele inschrijving:

 • Bij contract (aspirant)-opleidingsschool gratis
 • € 499,- per persoon zonder contract

Aanmelden en contact  

Heb je vragen over de individuele inschrijving of de teamscholing? Neem dan contact op met Judith de Waal. Je kunt je hieronder aanmelden voor de individuele cursus. De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers. U hoort 3 weken van tevoren of de cursus definitief doorgaat.

Wil je je aanmelden voor de teamscholing? Klik dan hier.

De vermelde data op de site hebben betrekking op de cursus individuele inschrijving. De data voor de teamscholing worden in onderling overleg met de school vastgesteld.

Aanmelden individuele cursus

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer

Contactpersoon cursus