Jonge kind

Driestar onderwijsadvies heeft alles in huis om jou te helpen bij een goed aanbod voor jonge kinderen. Daarbij is ‘spelen is leren’ ons uitgangspunt bij het scholen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Cursussen Jonge Kind

Dit zetten we in bij Jonge kind

In ParnasSys zijn leerlijnen ontwikkeld waarmee je als leerkracht de ontwikkeling van het jonge kind nauw kunt volgen. Daarnaast begeleidt Driestar onderwijsadvies je bij het leren werken met volgsystemen voor het zeer jonge kind. 

Konnect 0-4 jaar 
Weten wat kinderen al wel kunnen, wat hun zone van naaste ontwikkeling is en goed zicht hebben op de groep. Dit is belangrijk om als pedagogisch medewerker de brede ontwikkeling van zeer jonge kinderen stimuleren, volgen en in kaart brengen. Het kindvolgsysteem Konnect helpt hierbij. Driestar onderwijsadvies biedt een implementatietraject aan om te leren werken met dit systeem en de inhouden. 

In het kind volgsysteem Konnect is een ontwikkelingslijn beschikbaar voor kinderen van 0-4 jaar.  Deze omvatten (grotendeels) dezelfde ontwikkelgebieden en ontwikkellijnen als de leerlijnen voor het jonge kind (4-7 jaar). De leer-en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar hebben betrekking op de ontwikkelingsgebieden sociaal emotioneel, spel, taal, rekenen en motoriek. Door de begeleiding bij de implementatie leer je om optimaal gebruik te maken van de ontwikkelingslijn en zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.  

Leerlijnen jonge kind 
Je wilt leerlingen uitdagen om zich te ontwikkelen. Je streeft naar maximale betrokkenheid en een goed welbevinden. Om dat te bereiken is het nodig dat je goed zicht hebt op je groep én de individuele leerlingen. De Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar in ParnasSys zorgen ervoor dat je maximaal tijd kunt besteden aan kinderen inspireren en stimuleren.  

De leerlijn is een mooi instrument om de ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar in kaart te brengen. Het zorgt ervoor dat kinderen hun eigen ontwikkelmogelijkheden optimaal kunnen benutten.

Driestar onderwijs advies heeft een divers aanbod voor de doelgroep 0-4 jaar. Denk aan een cursus werken met baby's, een VE-training of een training tot hbo-coach. Heb je een specifiek vraagstuk of onderwerp over deze doelgroep? Ook hier kun je onze experts op het gebied van het jonge kind inschakelen.