Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt.

De  kern van het beroepsprofiel is: Wat typeert jou als (christelijke) leraar? Wat is je ideaal voor leerlingen? Wat kenmerkt je handelen? Welke kennis heb je nodig om keuzes te kunnen maken? 

Samen met het werkveld heeft Driestar hogeschool geprobeerd antwoorden te vinden op deze vragen. De resultaten van deze zoektocht hebben we uitgewerkt in een beroepsprofiel. In de opleiding van studenten merken we dat het beroepsprofiel helpt bij opleiding vanuit de bedoeling: het toekomstige beroep staat centraal. 

Kort na de opleiding of na jarenlang werkzaam te zijn in het vak van leraar is dat natuurlijk niet anders. De leraar die wil doorgroeien naar expertniveau kan dit profiel gebruiken, evenals de leidinggevende die in gesprek gaat met een leraar over diens functioneren.

Het beroepsprofiel schetst een kader voor de professionaliteit van de christelijke leraar; een ideaalbeeld waaraan de leraar zich kan spiegelen. 

Dit beeld laat drie lagen van het beroep van de leraar zien. Deze duiden we aan als ik ben, ik denk en ik kan. In het hart van het beroepsprofiel staat de Bron waartoe de leraar zich verhoudt en die hem voedt. 

Wie of hoe iemand is, wat hij weet en wat hij kan, kunnen we nooit los zien van elkaar of van de Bron. In de uitoefening van het beroep zijn alle lagen in samenhang met elkaar betrokken.

Beroepsprofiel christelijk leraar