Mediawijsheid

Kinderen krijgen van jongs af aan te maken met allerlei media. Mediawijsheid voor kleuters, opgroeiende kinderen en ontluikende tieners: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewust mediagebruik. Hoe vorm jij je leerlingen in het mediawijs zijn? Driestar onderwijsadvies rust je hierin toe en gebruikt daarbij de Media Cirkel.
Cursussen rondom mediawijsheid Hoe mediawijs is jouw school? Doe de test!

Zo helpen we je bij Mediawijsheid:

Thema’s als groepsdruk, sexting en cyberpesten komen in de bovenbouw en in het vo soms voor. Maar filmpjes en games zijn ook vaak al gespreksonderwerpen in de kleuterklas. Hoe gebruik jij eigenlijk zelf nieuwe media in de klas? En mediatijd in het gezin, hoe staat het daarmee? Genoeg uitdagingen om als leraar of opvoeder mee aan de slag te gaan. 

Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar hogeschool en de Erdee Media Groep heeft tussen 2013 en 2016 een bijdrage geleverd aan het verantwoord en verstandig omgaan met nieuwe media. Lees hier meer over het lectoraat. 

Dit zetten we in bij Mediawijsheid:

Media-Attitude-Model-(1).pngJorinde (6) vraagt iedere dag of ze filmpjes van Brandweerman Sam mag kijken, Coert (11) wil vlogger worden en Esther (14) heeft écht geen andere hobby dan met sociale media bezig zijn. ‘Wat is daar nou erg aan?’ roepen de kinderen thuis. De ouders van Jorinde, Coert en Esther zijn verlegen met de situatie. Hoe kunnen ze gedegen en vanuit Bijbelse argumenten aangeven dat het belangrijk is om niet steeds online te zijn? Over welke waarden of houdingen gaat het dan en waarom zijn die belangrijk?

De Media Cirkel is door Driestar onderwijsadvies en Erdee Media Groep ontwikkeld om een tijdloos en Bijbels antwoord te geven op deze vragen. De Media Cirkel gebruikt vier metaforen om de levenshouding van een christen richting zijn mediagebruik te omschrijven. De metaforen zijn die van de pelgrim, burger, leerling en dienaar. In ons hele mediagedrag zouden deze gestalten zichtbaar moeten zijn, leert het model ons. Elk van de metaforen is uitgewerkt in zes attituden, concrete houdingen die kenmerkend zijn voor de pelgrim, burger, leerling en dienaar.

MOM-Pelgrim.pngDe pelgrim is reiziger. Hij is zich bewust van een hoger levensdoel en van zijn reis naar de eeuwigheid. Soms leidt dit tot het nalaten of anders vormgeven van bepaald mediagebruik. De pelgrim toont attituden als matigheidweerbaarheid en integriteit.

MOM-Burger.pngDe pelgrim is niet wereldvreemd, hij weet zich een burger in een maatschappij. Een maatschappij waarvoor hij een boodschap heeft en waarin hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn taken. De burger toont zelfbeheersingrentmeesterschap en consistent gedrag.

MOM-Leerling.pngDe pelgrim en de burger zullen hun leven lang een leerling blijven. Zij blijven zich verdiepen in bronnen die hen helpen om als christen te staan in de maatschappij. De leerling kenmerkt zich door attituden als doorzettingsvermogen, diepdenken en focus.

MOM-Dienaar.pngDe pelgrim is niet alleen op reis en hij is niet gericht op zichzelf. De ander die hij onderweg tegenkomt is belangrijker dan hijzelf. Hij stelt zich dienend op richting de ander. De dienaar is transparant over wat hij (online) doet en toont liefde en trouw.

Aanpak Media Cirkel

Benieuwd hoe de metaforen en attituden in het onderwijs of in het gezin praktisch ingezet kunnen worden? Driestar onderwijsadvies biedt lezingen en workshops aan. Ook de bijeenkomsten over een specifiek mediawijsheidsthema zoals Groepsdruk en weerbaarheidSociaal met media of sexting worden altijd vormgegeven vanuit het raamwerk van de Media Cirkel.
Stapp biedt lessenseries aan over verschillende thema's: cyberpesten, games, intieme media, reclame, films en nieuwswijsheid. Er is ook voor elke klas een introductieles op de Mediacirkel, waarop de lessen zijn gebaseerd. In elke les staat een aantal waarden centraal. Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school per thema lessen voor verschillende klassen. Elke les bestaat uit een duidelijke leskaart met instructie voor de leraar, inclusief powerpoint, bijlagen en werkbladen. Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er lessen voor het speciaal basisonderwijs.

Lees hier meer over Stapp en vraag een gratis proefpakket aan.
Online weerbaarheid is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid voor kinderen. De onlinewereld is vaak heel leuk en leerzaam voor kinderen, maar ze komen ook in aanraking met dingen die niet goed voor ze zijn. Met Stapp, onze leerlijn voor mediawijsheid, maak je jouw leerlingen stap voor stap vertrouwd met en weerbaar voor de online omgeving. Ook bieden we adviestrajecten rondom cyberpesten, nieuwe media en groepsdynamiek.

Aanpak bij Online weerbaarheid

Cyberpesten, sexting, populaire vloggers. Wanneer begin je erover en wat leer je leerlingen? Met onze diensten op het gebied van mediawijsheid maak je leerlingen klaar voor de 21e eeuw door op een structurele manier te werken aan mediawijsheid, een kritische houding en online samenwerken. Wij geloven in het verinnerlijken van Bijbelse waarden en oefenen vanuit die waarden aan mediawijs gedrag.
Wél weten en niet doen. Kinderen mediawijs maken valt niet altijd mee. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders, ook in de manier waarop ze hun zoon of dochter de media leren gebruiken. Met ons aanbod op het gebied van mediaopvoeding helpen we op een constructieve manier kinderen en ouders begeleiden en zelf een voorbeeld te zijn voor mediawijs gedrag.

Aanpak bij mediaopvoeding

Mediawijsheid is niet alleen voor ouders of alleen voor kinderen bestemd. Mediawijsheid gaat juist over jullie samen. Over hoe jullie als gezin omgaan met media, over de keuzes die jullie daarbij maken en over de gesprekken die daarover gaan. Daarom is het goed om daar samen bij stil te staan. Driestar onderwijsadvies biedt daar ondersteuning bij met:

Handreikingen mediaopvoeding voor verschillende leeftijden

Handreikingen mediaopvoeding voor verschillende leeftijden Hoe leer je kinderen om te gaan met media? Het lectoraat Nieuwe media publiceerde vier handreikingen voor mediaopvoeding. De opvoedhandreikingen bieden bezinning en praktische tips voor opvoeders van kinderen. De opvoedhandreikingen geven advies en inzicht in de ontwikkeling aan de hand van vier leeftijdscategorieën en bieden adviezen voor ouders en jeugdwerkers. Ze kunnen ook gebruikt worden voor o.a. ouderavonden of opvoedkringen.

De opvoedhandreikingen zijn voor €2,75 per stuk te koop via de webwinkel van Driestar educatief.
De Digileerwijzer wijst je de weg in het oerwoud van keuzes rond digitale leermiddelen. Door middel van het beantwoorden van enkele vragen, ontdek je de keuzemogelijkheden die er zijn passend bij jouw visie op onderwijs en mediagebruik. De volgende drie stappen worden doorlopen:

1. Visie op onderwijs

De Digileerwijzer stelt een aantal kritische vragen om je visie op onderwijs scherp te krijgen. Het bepaalt vervolgens hoe je media wilt gaan inzetten.

2. Visie op mediagebruik

Moeten we mediagebruik op school aanmoedigen of juist afremmen? Is de beeldcultuur een bedreiging of moeten leerlingen daar juist mee leren omgaan? Deze tweede serie vragen van de Digileerwijzer gaat dieper in op je visie op mediagebruik.

3. Scenario’s

Als je de vragen tijdens stap 1 en 2 hebt beantwoord, schetst de Digileerwijzer een scenario. Dat is nog geen blauwdruk voor je ICT-plannen voor de komende jaren. Het is het begin van een traject in een richting die optimaal is afgestemd op jouw visie op leren en mediagebruik.

De Digileerwijzer is meer dan een vragenlijst. Het gaat om het denkproces dat daar aan vooraf gaat. Daarom haal je het meeste uit deze de Digileerwijzer als je die samen met je collega’s invult. Laat je vervolgens begeleiden in dit visietraject. Voor meer informatie kun je terecht bij een van onze onderwijsadviseurs.

Onze certificaten en samenwerkingen