Cursus

Cursus burgerschapscoördinator

3 bijeenkomsten
  • Startdatum 17 september 2024
  • Studieduur Meerdere dagdelen
  • Vorm Cursus
  • Kosten €1.750,-
  • Aanmelden t/m 11 september 2024
  • Locatie Gouda of Amersfoort
Is jouw school ook op zoek naar een duurzame implementatie van burgerschapsonderwijs op school? Ben je daarbij op zoek naar handvatten, ideeën en vooral naar good practices? Dan is deze cursus coördinator burgerschap mogelijk iets voor jou! 

Een van de manieren om de implementatie van het burgerschapsonderwijs goed te laten verlopen is het aanstellen van een burgerschapscoördinator. 

In deze cursus willen we de burgerschapscoördinator toerusten om samen met het team kennis en vaardigheden te ontwikkelen. En deze toe te passen om leerlingen zo te vormen dat zij als christen volwaardig deel kunnen nemen en actief bij kunnen dragen aan de democratische samenleving. 

Deze cursus is ook interessant voor teamleden die geen coördinator zijn of worden maar wel taken hebben bij de opzet van burgerschapsonderwijs binnen de stichting of op de eigen school. 

Voor wie is deze cursus coördinator burgerschap?

De doelgroep van deze leergemeenschap bestaat uit leerkrachten, schoolleiders, ondersteuners (b.v. IB-ers, kwaliteitszorgmedewerkers, beleidsadviseurs, identiteitscoördinatoren) die op hun school de rol van kartrekker van het burgerschapsonderwijs vorm willen geven. 

Wat is burgerschapsonderwijs?

Burgerschapsonderwijs is een van de speerpunten van de overheid voor scholen. Naast rekenen, taal en digitale geletterdheid betreft het een basisvaardigheid. Tegelijk is burgerschapsonderwijs een kans voor de brede vorming van de leerling.

Die persoonsvorming is dus een kernopdracht van de christelijke school en biedt kansen om de doorwerking van de christelijke identiteit in de praktijk opnieuw te doordenken. Daarbij is voor ons de Bijbel het fundament van waaruit we werken. We werken vanuit het geloof dat deze aarde en ieder mens uniek door God geschapen zijn. 

Tegelijk hebben we te maken met zonde en gebrokenheid. De Heere Jezus kwam om God aan ons te tonen en baande de weg naar genade en herstel. Om in die weg te wandelen zijn geloof en bekering nodig. God roept ons om Zijn getuigen te zijn en een licht in deze wereld, om lief te hebben en gerechtigheid te zoeken. Dat heeft alles met burgerschap te maken.

Zo leer je

De cursus wordt gevolgd met collega’s van verschillende scholen die samen een groep vormen. Elkaar inspireren en met elkaar leren is daar onderdeel van. Tijdens de bijeenkomsten vindt kennisoverdracht, beleidsvorming en praktische uitwerking plaats. 

Bij de praktische uitwerking sluiten we aan bij de levensbeschouwelijke visie en beginsituatie van de eigen school. Tussentijds zullen de deelnemers hun eigen schoolteam betrekken, zodat burgerschapsonderwijs een team-gedragen ontwikkeling wordt. 

Het werken aan goed burgerschapsonderwijs in deze cursus is een ‘ontdekkingsreis’ waarbij naast kennis en input vanuit de cursusleider ook iedere deelnemer met zijn eigen kennis en vaardigheden bijdraagt aan het proces. 

3 bijeenkomsten

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van 9.00-16.00 uur met lunch. De kosten voor de hele leergang bedragen 1.750 euro per deelnemer.  

Cursusdata

Bijeenkomst 1Dinsdag 17 september 2024
Bijeenkomst 2Dinsdag 15 oktober 2024
Bijeenkomst 3Dinsdag 19 november 2024

Certificering

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

Locatie

Het gebouw van Driestar educatief in Gouda. Of bij meer deelnemers met voorkeur voor Amersfoort: locatie CPS. De leergang kan ook in company geboden worden binnen de eigen school of stichting met mogelijkheid voor maatwerk, of bij 5 of meer deelnemers in de regio. Neem contact op met Jacolien Boer voor de mogelijkheden. 

Digitale cursusomgeving

Microsoft Teams wordt gebruikt als digitale omgeving om informatie te delen met de deelnemers. 

Aanmelden

Wil jij aan de slag als coördinator burgerschap op jouw school? Meld je dan direct aan voor de cursus en zet jouw volgende stap.

Nu aanmelden voor de cursus

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer