Cursus

Cursus burgerschapscoördinator

1 dag en 4 dagdelen
 • Startdatum 28 februari 2024
 • Studieduur Meerdere dagdelen
 • Vorm Cursus
 • Kosten €1499,-
 • Aanmelden t/m 26 februari 2024
 • Locatie Gouda
Is jouw school ook op zoek naar een duurzame implementatie van burgerschapsonderwijs op school? Ben je daarbij op zoek naar handvatten, ideeën en vooral naar good practices? Dan is deze training/ cursus coördinator burgerschap mogelijk iets voor jou! 

Een van de manieren om de implementatie van het burgerschapsonderwijs goed te laten verlopen is het aanstellen van een burgerschapscoördinator. 

In deze cursus willen we de burgerschapscoördinator toerusten om samen met het team kennis en vaardigheden te ontwikkelen. En deze toe te passen om leerlingen zo te vormen dat zij als christen volwaardig deel kunnen nemen en actief bij kunnen dragen aan de democratische samenleving. 

Deze cursus is ook interessant voor teamleden die geen coördinator zijn of worden maar wel taken hebben bij de opzet van burgerschapsonderwijs binnen de stichting of op de eigen school. 

Voor wie is deze cursus?

De doelgroep van deze leergemeenschap bestaat uit leerkrachten, schoolleiders, ondersteuners (b.v. IB-ers, kwaliteitszorgmedewerkers, beleidsadviseurs, identiteitscoördinatoren) die op hun school de rol van kartrekker van het burgerschapsonderwijs vorm willen geven. 

Uitgangspunten cursus

Burgerschapsonderwijs is een van de speerpunten van de overheid voor scholen. Naast rekenen, taal en digitale geletterdheid betreft het een basisvaardigheid. Tegelijk is burgerschapsonderwijs een kans voor de brede vorming van de leerling.

Die persoonsvorming is dus een kernopdracht van de christelijke school en biedt kansen om de doorwerking van de christelijke identiteit in de praktijk opnieuw te doordenken. Daarbij is voor ons de Bijbel het fundament van waaruit we werken. We werken vanuit het geloof dat deze aarde en ieder mens uniek door God geschapen zijn. 

Tegelijk hebben we te maken met zonde en gebrokenheid. De Heere Jezus kwam om God aan ons te tonen en baande de weg naar genade en herstel. Om in die weg te wandelen zijn geloof en bekering nodig. God roept ons om Zijn getuigen te zijn en een licht in deze wereld, om lief te hebben en gerechtigheid te zoeken. Dat heeft alles met burgerschap te maken.

Zo leer je

De cursus wordt gevolgd met collega’s van verschillende scholen die samen een groep vormen. Elkaar inspireren en met elkaar leren is daar onderdeel van. Tijdens de bijeenkomsten vindt kennisoverdracht, beleidsvorming en praktische uitwerking plaats. 

Bij de praktische uitwerking sluiten we aan bij de levensbeschouwelijke visie en beginsituatie van de eigen school. Tussentijds zullen de deelnemers hun eigen schoolteam betrekken, zodat burgerschapsonderwijs een team-gedragen ontwikkeling wordt. 

Het werken aan goed burgerschapsonderwijs in deze cursus is een ‘ontdekkingsreis’ waarbij naast kennis en input vanuit de cursusleider ook iedere deelnemer met zijn eigen kennis en vaardigheden bijdraagt aan het proces. 

1 dag en 4 dagdelen

De leergang bestaat uit een startdag van 9:00-16:00 met lunch en vier dagdelen van 15.00-18.00 waarbij aansluitend op locatie mogelijkheid is om met elkaar een maaltijd te gebruiken. De kosten voor de hele leergang bedragen 1499 euro per deelnemer.  

Certificering

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

Locatie

Gebouw Driestar Educatief Gouda. De leergang kan ook in company geboden worden binnen de eigen school of stichting met mogelijkheid voor maatwerk, of bij 5 of meer deelnemers in de regio. Neem hiervoor contact op met Jacolien Boer voor de mogelijkheden. 

Digitale cursusomgeving

Microsoft Teams wordt gebruikt als digitale omgeving om informatie te delen met de deelnemers. 

Cursus data

Bij voldoende deelnemers zal de cursus gegeven worden op: 

 • 28 februari (dagdeel 1 en 2) - 09.00 uur – 16.00 uur (+ lunch)
 • 27 maart (dagdeel 3) - 15.00 uur -18.00 uur (+ maaltijd) 
 • 24 april (dagdeel 4)- 15.00 uur -18.00 uur (+ maaltijd)
 • 22 mei (dagdeel 5)- 15.00 uur -18.00 uur (+ maaltijd)
 • 5 juni - (dagdeel 6)15.00 uur -18.00 uur (+ maaltijd)

Aanmelden

Bij voldoende deelnemers (minimaal 6) zal de cursus gegeven worden op de woensdagen. Voor wie wil is er kosteloos een gezamenlijke maaltijd beschikbaar van 18:00-19:00 uur. 

Nu aanmelden voor de cursus