Filter

Thema

Sociale veiligheid

School is de plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Ze leren, oefenen en overschrijden soms ook grenzen. Driestar onderwijsadvies helpt om sociale veiligheid op jouw school vorm te geven.

 
Thema

Oudercommunicatie

Op professionele wijze met ouders spreken is niet altijd gemakkelijk. Terwijl we weten dat een open communicatie tussen school en ouders van belang is voor de ontwikkeling van de leerling. In onze communicatie nemen we altijd onszelf mee. Onze ideeën, eigen ervaringen, eventuele aannames. We hebben ook te maken met de ander en deze neemt ook zichzelf mee. Het erkennen dat in de communicatie een ieder voorzien wil worden in zijn basisbehoeften is een goede start. Inzicht krijgen in algemene communicatieprincipes, acceptatieprocessen bij ouders herkennen, werken aan je leerkrachtcompetenties, stellen van de juiste vragen zijn onderdelen om communicatie professioneel en samenbindend te laten zijn.<br /> &nbsp;

 
Thema

Seksuele vorming

Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp? Met de methode Wonderlijk Gemaakt geeft Driestar onderwijsadvies antwoord op deze vragen.

 
Thema

Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

 
Opleiding

Procesbegeleiding bij de inzet en/ of ontwikkeling van leermiddelen

<strong>Lesmateriaal: naast de docenten is dat misschien wel de belangrijkste factor van goed onderwijs. Maar hoe kies je geschikte leermiddelen? Hoe zet je het lesmateriaal in op een manier die je visie op het vak en op het onderwijs weerspiegelt? En op welke manier krijgt de identiteit een plek in je les?</strong>

 
Opleiding

Veilig leren lezen

Ben jij leerkracht of onderwijsassistent(e) in groep 3 en werk je met Veilig leren lezen? Dan is deze cursus ideaal voor jou. De cursus geeft je praktische informatie over de leesmethode Veilig leren lezen (kim-versie), zodat je er het meeste uit kunt halen.

 
Opleiding

Onderwijs aan nieuwkomers

<strong>Een Syrisch meisje dat vluchtte met haar moeder en oma en nu in een AZC woont. Twee Irakese kinderen die eindelijk met hun ouders een vaste verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze spreken nauwelijks Nederlands. Hoe zorg je voor goed onderwijs aan deze kinderen?</strong>

 
Opleiding

Overblijfouders

Overblijfouders dragen een grote verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat ze goed toegerust zijn en weten hoe ze kinderen op een pedagogische manier kunnen begeleiden bij het eten en het spelen.