Burgerschapsonderwijs

Wil jij in jouw school burgerschapsonderwijs in de praktijk brengen? Wij bieden je hiervoor diverse mogelijkheden. Van een vrijblijvend adviesgesprek tot een integraal burgerschapstraject.


Aanbod burgerschapsonderwijs

Kansrijk levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs

Het is één van de taken van de school om leerlingen zo te vormen dat ze als goede burgers een plek in de super diverse samenleving innemen, zonder hun eigenheid te verliezen. 

Het startpunt van burgerschapsonderwijs is de brede persoonsvorming, die we verbinden met de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Hiervoor is kennis nodig over jezelf, over vorming van leerlingen en zicht op de manier waarop dit verbonden is met de visie van de school. 

Maatwerk voor jouw school

Driestar onderwijsadvies helpt bestuurders, leidinggevenden en leraren bij de implementatie van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. We reiken kennis en expertise aan en verbinden dit aan de specifieke context van de school en de dagelijkse praktijk in de klas. 

Zo kun je er als leidinggevende voor zorgen dat er op jouw school samenhangend en doelgericht burgerschapsonderwijs gegeven wordt. Als leerkracht ben je in staat jouw leerlingen voor te bereiden kleur te bekennen en vandaaruit bij te dragen aan de maatschappij waarin ze opgroeien. 

Intakegesprek

Plan een intakegesprek met een van onze adviseurs en stel op basis daarvan of met behulp van onderstaande onderwerpen een school-specifiek maatwerktraject samen.