Burgerschapsonderwijs

Driestar onderwijsadvies helpt om in jouw school burgerschapsvorming in de praktijk te brengen. Daarvoor bieden we diverse mogelijkheden, van een vrijblijvend adviesgesprek tot ons integrale burgerschapstraject.


Aanbod burgerschapsonderwijs

Het is één van de taken van de school om leerlingen zo te vormen dat ze als goede burgers een plek in de plurale samenleving innemen, zonder hun eigenheid te verliezen. 

Het startpunt van burgerschapsonderwijs is wat ons betreft persoonsvorming, en dat verbinden we graag met de levensbeschouwelijke identiteit van de school. 

Hiervoor heb je kennis nodig over jezelf, maar ook kennis over vorming van leerlingen in het algemeen en godsdienstige vorming in het bijzonder. En je moet het kunnen verbinden aan de praktijk. 

Driestar onderwijsadvies helpt leraren bij burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming, door kennis en expertise aan te reiken. Zo ben jij als leerkracht in staat jouw leerlingen voor te bereiden op het staan in de maatschappij.