Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen verdienen een leerkracht die ├ęcht begrijpt hoe zij de wereld om zich heen ervaren. Ons aanbod rond hoogbegaafdheid en differentiatie voor het vo en po helpt je hierbij.
 
Cursussen rondom hoogbegaafdheid

Zo helpen we je bij Hoogbegaafdheid:

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen vanuit de theorie van Tessa Kieboom en het kader voor ontwikkeling van Stichting leerplanontwikkeling (SLO). In de afbeeldingen hieronder zie je beide modellen. Hieruit blijkt dat alleen kennis niet genoeg is om tot optimale ontwikkeling te komen. 

We beginnen het traject met bespreken wat de identiteit en visie van de school is. Daarnaast bekijken we de theorie: wat is hoogbegaafdheid? Vervolgens is het signaleren en begrijpen belangrijk. Omdat de aanpak per kind verschillend is, is planmatig werken noodzakelijk. Het handelen van de leerkracht is vervolgens cruciaal voor een succesvolle benadering. Deze werkcyclus vormt ons uitgangspunt.

PLG Hoogbegaafdheid Leerlijn (hoog)begaafdheid Bekijk de verschillende routes

Dit zetten we in bij Hoogbegaafdheid:


Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar, docent of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden. Lees meer over deze post-hbo-opleiding
Acadin is een digitale leeromgeving die uitdaging en verrijkingsonderwijs op maat biedt aan (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Het biedt keuzemogelijkheden in moeilijkheidsgraad, het niveau in leerjaren en het vakgebied en sluit goed aan bij de verschillende talenten van kinderen.

Aanpak van Acadin

Acadin draagt bij aan een stimulerende leeromgeving. De leeromgeving speelt in op de leervoorkeur, de interesses en de te ontwikkelen denkvaardigheden. Dit gebeurt met opdrachten waarbij echt nagedacht moet worden en waar ook strategiegebruik noodzakelijk is. Acadin vraagt zelfstandigheid van de leerlingen, maar er is ook inbedding in de dagelijkse onderwijspraktijk. De opdrachten zijn zo divers dat Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.

Is jullie school in het bezit van Acadin en wil je weten hoe je deze digitale leeromgeving zo optimaal mogelijk inzet? Tijdens een teamtraining bekijken we samen waar nog winst te behalen is.

Meer informatie vind je op www.acadin.nl Het is ook mogelijk om Acadin zes weken gratis te proberen