Post-hbo-opleiding

Hoogbegaafdheid en differentiatie

Post-hbo-opleiding
 • Startdatum 16 september 2024
 • Studieduur 1 jaar
 • Vorm Post-hbo opleiding
 • Studiebelasting 7 bijeenkomsten
 • Kosten €2.900
 • Aanmelden t/m 9 september 2024
 • Locatie Driestar hogeschool, Gouda
Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid en differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar, docent of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden.

Voor je studie

Deze opleiding is geschikt als je lesgeeft in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs en jij je wilt inzetten voor hoogbegaafde leerlingen. Je ontwikkelt een kritische houding ten opzicht van visies, handelingen en attitudes op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Tijdens je studie

Tijdens je studie zoomen we in op vijf perspectieven waarbij het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal staan. Een uitgebreid overzicht van de inhoud van de opleiding vind je in het uitklapmenu hieronder. 

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Als leek stapte ik de opleiding binnen met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in mijn school nieuwe input te geven maar ook zelf nieuwe kennis op te doen. Door de opleiding is mijn hart gestolen voor de tak van onderwijs aan deze kinderen. 

Het zien en begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen is van essentieel belang. Vaak denken we 'die komen er wel' maar juist ook deze kinderen hebben onze hand en zorg in hun ontwikkelproces nodig.  Niet alleen op cognitief gebied hebben ze sturing nodig maar ook het zijnsstuk van deze kinderen is van zo'n groot belang dat je niet moet onderschatten.

Door tijdens de studie samen, als studiegenoten, op te trekken met een team van nieuwe mensen uit het hele land is deze opleiding echt een waardevolle aanvulling op je eigen professionalisering. Je gaat werkelijk anders naar meer- en hoogbegaafde kinderen kijken en je realiseert je nog meer dat ook deze kinderen onze zorg hard nodig hebben. Ik had het voor geen goud willen missen en het is één van mijn drijfveren geworden waar ik veel voldoening en energie uit haal. 

Marianne Meerkerk, student 2022

In totaal omvat deze opleiding een studiebelasting van 357 uur. Dat betekent ongeveer 7,5 uur per week. De verdeling van de studielast is als volgt:

 • Contacturen: 72 uur.
 • Zelfstudie-uren: 80 uur.
 • Praktijkuren: 205 uur.
Contacturen ben je op de hogeschool (7x7) + 7 uur diplomering + het spiegelgesprek ( 1 uur) en het contact met je leerteam (15 uur)
Zelfstudie uren gaat om het lezen en leren (60 uur) van je boeken, het maken van je huiswerk (20 uur)
Praktijkuren zijn de uren waarin je aan je opdrachten werkt (175 uur) inclusief intake en assessment (30 uur)

Inhoud vanuit micro-optiek:

We zoomen in op vijf perspectieven:
 • het kind
 • het onderwijsaanbod
 • de (HB-) leerkracht/de school
 • de omgeving
 • het meesterstuk
Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:
 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs

Inhoud vanuit meso-optiek

De volgende thema’s worden behandeld:
 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en coördinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen
Voor deze post-hbo opleiding gelden de volgende criteria/kwaliteiten:
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk. Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
Deze studie kost € 2.900,-.
De lesdata zijn:
 • maandag 16 september 2024  -  09.00-16.00 uur
 • donderdag 10 oktober 2024  -  09.00-16.00 uur
 • maandag 4 november 2024  -  09.00-16.00 uur
 • donderdag 9 januari 2025  -  09.00-16.00 uur
 • maandag 3 februari 2025  -  09.00-16.00 uur
 • donderdag 6 maart 2025  -  09.00-16.00 uur
 • maandag 14 april 2025  -  09.00-16.00 uur
 • donderdag 19 juni 2025  -  09.00-16.00 uur (eindpresentaties en diplomering)

Na aanmelding

Vanaf 11 juli 2024 ontvang je meer informatie over de start van de opleiding. Bij te weinig deelnemers kan het zijn dat we de inschrijfdatum verlengen of dat deze eventueel later gestart wordt, ook dat hoor je na 11 juli.

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘Hoogbegaafdheid en differentiatie’. Deze opleiding is geregistreerd bij de Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt hiervan een diploma.

Aanmelden voor de opleiding

Wil jij de volgende stap zetten en specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie worden? Meld je dan direct aan. Dat doe je via de website van Driestar hogeschool waarmee we samenwerken.

Aanmelden voor de post-hbo-opleiding

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer

Vragen?

Heb je een vraag over de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid en differentiatie? Neem dan contact op met onderwijsadviseur Martine Blonk. Stel je vraag hieronder:

Contactpersoon voor deze opleiding