Leerlingenzorg en jeugdhulp

Soms heb je als school of kinderopvang net wat meer kennis nodig om de zorg aan kinderen of leerlingen te bieden. Driestar onderwijsadvies begeleidt bij goede leerlingenzorg.
Dit zetten we in bij leerlingenzorg en jeugdhulp

Zo helpen we je bij Leerlingenzorg en jeugdhulp

We hebben gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij hebben brede kennis van onderwijs en zorg. 

In samenwerking met het kind, ouders, leerkracht, intern begeleider en eventueel andere experts spreken we af welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Natuurlijk houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school.