Seksuele vorming

Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp? Met de methode Wonderlijk Gemaakt geeft Driestar onderwijsadvies antwoord op deze vragen.


Cursussen voor seksuele vorming

Zo helpen we je bij Seksuele vorming 

Zowel ouders als school vinden seksualiteit vaak een moeilijk onderdeel van de opvoeding. Juist bij dit onderwerp is het belangrijk dat ouders en school samen aan de opvoeding van kinderen werken. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding en het hoort bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

Daarom heeft Driestar onderwijsadvies rondom dit onderwerp een methode en scholingen zowel voor ouders als voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs uitgewerkt. Rondom de methode Wonderlijk Gemaakt verzorgt Driestar onderwijsadvies ouderavonden en teamscholingen over seksuele vorming. 

Waarom seksuele vorming bij kinderen? 
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk omdat seksualiteit omringd kan worden door zoveel gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God zo ontzagwekkend mooi en intiem bedoeld is. 

Waarom seksuele vorming op school? 
Op een zuivere en natuurlijke manier over deze onderwerpen met leeftijdgenoten leren te praten. Dat is wat kinderen op school onder leiding van de leerkracht doen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren) en op straat is er weinig sturing van volwassenen. Ook komt niet in alle gezinnen seksualiteit aan de orde. Weerbaarheid versterken van kinderen en hen helpen om hulp te vragen als ze geen veilige thuissituatie hebben of zelfs misbruikt worden, gebeurt door de aandacht voor seksuele vorming op school. 

 

Dit zetten we in bij Seksuele vorming:

Methode Wonderlijk gemaakt 
Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming voor het po en vo (praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs). De methode kijkt naar seksuele vorming vanuit een christelijke visie. Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. 

Kijk voor meer informatie op Home | wonderlijkgemaakt.nl 

Inhoud Wonderlijk gemaakt Basis 

Wonderlijk gemaakt Basis biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt Basis achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik). 

De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid). Ook worden acht christelijke uitgangspunten benoemd. Daarin is de waardengerichte aanpak terug te zien. Bij elke doorgaande lijn staan twee christelijke waarden benoemd. 

Kijk voor meer informatie op Basisonderwijs | wonderlijkgemaakt.nl 

Inhoud Wonderlijk gemaakt Voortgezet 

Zes hoofdthema’s bieden een complete leergang die aansluit op de kerndoelen. De methode bestaat uit een docentenmap en leskaarten voor leerlingen, die digitaal beschikbaar zijn. 

Afgestemd op hun leeftijd en niveau leren kinderen en jongeren over seksualiteit en hun veranderende lichaam, geschapen door God. Ook identiteit, het vormen van vriendschappen en relaties en de donkere kanten van seksualiteit komen aan bod. De methode is thematisch opgebouwd. Als team bepaal je welke thema’s je in welk leerjaar behandelt.  

Met prikkelende vragen en praktische opdrachten kom je met de jongeren in gesprek. Voorbeelddialogen geven je ideeën welke woorden je kunt gebruiken bij het bespreken van dit kwetsbare onderwerp. 

Kijk voor meer informatie op Voortgezet onderwijs | wonderlijkgemaakt.nl

Driestar onderwijsadvies organiseert ouderavonden aan de hand van het boek Wonderlijk en waardevol. Er is aandacht voor de achtergrond en inhoud van seksuele en relationele vorming en hoe je dit laat aansluiten bij de ontwikkeling van je kind. Met praktische voorbeelden word je als ouders bemoedigd in je taak als vader of moeder in het leven van alledag. 

Voor scholen is het een mooie gelegenheid om de ouderbetrokkenheid te vergroten en ouders echt iets te bieden dat ze thuis kunnen gebruiken. De ouderavond kan ook aangevraagd worden als een opfris-avond rond het thema seksuele vorming. De inhoud sluit aan bij de methode Wonderlijk gemaakt.

Het boek Wonderlijk en waardevol sluit aan bij de methode Wonderlijk gemaakt. Dit kinderboek rust ouders toe om op een positieve manier aandacht te geven aan seksuele en relationele vorming. Dit kijk-, lees- en doeboek daagt kinderen vanaf ongeveer 8 jaar uit om na te over hun eigen lichaam en gevoel. Kinderen kunnen het zelfstandig bekijken of samen met een volwassene. 

Het boek wil kinderen op een positieve en informatieve manier toerusten rond de thema’s relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Het is geschreven vanuit christelijk perspectief: ieder kind is waardevol en door God geschapen. Ieder mens is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. 

Het boek Wonderlijk en waardevol is hier te bestellen in onze webwinkel.