Lesmethoden voortgezet onderwijs

Lesmethoden zijn onmisbaar voor goed christelijk onderwijs. Ze vormen de ruggengraat ervan: ze geven houvast. Maak kennis met de lesmethoden van Driestar onderwijsadvies. Deze methoden onderscheiden zich doordat ze ontwikkeld zijn vanuit een christelijke wereldvisie.
Cursussen rondom Lesmethoden

Zo helpen we je met lesmethoden

Leren is allereerst vorming. Dat vindt plaats in de relatie tussen docent en leerling. Lesmethoden en leermiddelen ondersteunen het leerproces van de leerling en inspireren en faciliteren de docent.

De lesmethoden van Driestar onderwijsadvies worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld. Ze sluiten daarom aan bij de visie op het vak en hebben een goede pedagogische en didactische basis. Bovendien zijn ze ontwikkeld vanuit een christelijke wereldvisie.

Onze lesmethoden: