Post-hbo-opleiding

Taalcoördinator

Post-hbo-opleiding
  • Startdatum 15 september 2025
  • Studieduur 1.5 jaar
  • Vorm Post-hbo opleiding
  • Kosten €2.750
  • Locatie Driestar hogeschool, Gouda

Een van de taken van een schoolteam is het taalbeleid. Als taalcoördinator houd je je bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs op school. Je hebt visie op taalonderwijs, bent enthousiast voor taalonderwijs en hebt er zin in om de nieuwste ontwikkelingen toe te passen in de praktijk.

Met deze post-hbo-opleiding groei jij in anderhalf jaar uit tot een taalcoördinator met een sterke theoretische onderbouwing en genoeg praktijkervaring om het taalonderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Voor je studie

We richten ons in deze opleiding op de leerkracht met liefde voor taal. Wil jij uitgedaagd worden om het taalonderwijs op jouw school te vernieuwen en te verbeteren? Deze opleiding helpt jou hierbij. 

Je leert hoe je een visie op taalonderwijs formuleert en hoe je die vervolgens uitvoert in de praktijk. Je gaat aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling. We dagen je uit om de huidige situatie in jouw werkpraktijk in kaart te brengen en hier een taalbeleidsplan voor te formuleren. 

Je bent gemotiveerd om jouw ervaringen te delen met medestudenten. Het is belangrijk dat je toestemming en draagkracht hebt binnen jouw school om opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geregistreerd bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding ontvang je een diploma PHBO Taalcoördinator en word je ingeschreven bij het Abituriëntenregister. 

Tijdens je studie

Een goed taalbeleid is hét middel om te bouwen aan de taalkwaliteit op jouw school. We besteden in deze opleiding aandacht aan de verschillende fasen van (de ontwikkeling van) taalbeleid. 

Zo leer je de huidige situatie inventariseren, stel je een visie vast en bepaal je prioriteiten voor de toekomst. 

Wat doet een taalcoördinator?

Een taalcoördinator vervult verschillende rollen. Hij is zelf een taalleraar met veel kennis en vaardigheden, hij is ondersteuner en gesprekspartner voor zijn collega’s en hij is mede-eigenaar van het taalbeleid. Tijdens de opleiding ontwikkel je je in deze rollen en taken van de taalcoördinator. 

Dat doen we door een goede opbouw van de opleiding en van de opdrachten. Er is aandacht voor je persoonlijke identiteit en ontwikkeling, voor het begeleiden van veranderprocessen en hoe je collega’s daarin ondersteunt. 

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis op door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. 

De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

De 15 lesdagen worden gegeven op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur op onze locatie in Gouda. In het geval van maatwerk is het, in overleg, ook mogelijk om de opleiding op eigen locatie te volgen. We verwachten dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Let op: deze opleiding start weer in september 2025. De lesdata voor 2025-2026 volgen nog.
De studiebelasting van deze opleiding is 250 uur. De studiebelasting bestaat uit het bijwonen van de bijeenkomsten, het uitvoeren van (praktijk)opdrachten, zelfstudie en het bestuderen van literatuur.

Deze post-hbo-opleiding bestaat uit 15 lesmiddagen. Deze middagen volg je in anderhalf jaar tijd. Tijdens de opleiding werk je in leerteams aan de opdrachten. Je voert ze individueel of gezamenlijk uit en geeft elkaar feedback. Deze opdrachten verwerk je in een digitaal portfolio en het taalbeleidsplan voor jouw school. Met behulp van de praktijkopdrachten dagen we je uit om onderdelen van jouw beleid uit te voeren in de praktijk. In jouw leerteam reflecteer je hierop en leer je van de gesprekken met elkaar.

Behalve ‘taalbeleid’ gaan we als tweede pijler ook concreet in op ‘taalinhoud’: interactief taalonderwijs. We besteden aandacht aan ontluikende geletterdheid, leesonderwijs, mondelinge taalvaardigheid en het monitoren van data. Je ontwikkelt je gedurende de opleiding in je rol als excellente leraar op het gebied van taalonderwijs. Een derde pijler in deze opleiding noemen we ‘betrokkenheid’: het ondersteunen en inspireren van collega’s bij veranderingen in de school. Je groeit in je de rol als innovator, begeleider en gesprekspartner.

Na je studie

Gefeliciteerd met je het behalen van het diploma PHBO Taalcoördinator! Je staat ingeschreven bij het Abituriëntenregister en gaat aan de slag met het verbeteren van het taalonderwijs op jouw school.

Aanmelden voor de opleiding

Wil jij de volgende stap zetten en Taalcoördinator worden? Meld je dan direct aan. Dat doe je via de website van Driestar hogeschool waarmee we samenwerken.

Aanmelden voor de post-hbo-opleiding

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer

Contactpersoon voor deze opleiding