Groepsdynamica

In een positieve omgeving komen kinderen tot leren. Daarom is een goede groepsdynamiek heel belangrijk in het onderwijs. Eerst de relatie en dan de prestatie. Als in jouw groep of op jouw school de groepsdynamiek niet vanzelf gaat, kost dit docenten, leerlingen en directie veel negatieve energie. Het is namelijk lastig om grip te krijgen op een groep wanneer de dynamiek negatief is.

Zo helpen we je bij Groepsdynamica 

De coaching en (team)cursussen van Driestar onderwijsadvies ondersteunen preventief en reactief in het proces van groepsdynamica op po- en vo-scholen. 

Dit zetten we in bij Groepsdynamica

Tijdens deze coaching is er aandacht voor het begeleiden van de docent met de klas. Het gedrag van de docent en de interactie met de leerlingen is het uitgangspunt. Je hebt als docent namelijk een sleutelpositie in de groepsdynamiek. Daarom leid jij zelf de activiteiten tijdens de coaching, uiteraard onder begeleiding van een ervaren onderwijsadviseur. De adviseur is ook in de voorbereiding betrokken. Beweegactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van de coaching. Dit helpt om gedrag in kaart te brengen en nieuw gedrag aan te leren.
Het succes van groepsdynamisch werken hangt af van samenwerken in het hele team. Dit vraagt om kennis en inzicht in de eigen rol van de leerkracht in het proces van groepsvorming. De teamscholing groepsdynamica is gericht op schoolleiding, docenten en ib’ers en laat zien dat er veel van invloed is op groepsdynamiek. Uiteraard krijg je ook volop handvatten om preventief te kijken naar een klas en de organisatie van de school.