8 mei 2021

Basisschool De Akker hoe ontwikkel je je in de lesstof

Door Driestar onderwijsadvies

Op de Akker in Amstelveen is het team voortvarend aan de slag gegaan met het SLIM traject. Met onderwijsadviseur Martine Blonk is men gestart met een visie bijeenkomst. Daarna is het team vanuit visie aan de slag gegaan met de praktische vertaalslag van de Leertaal en Leercultuur in de school. Marlize is werkzaam op de school en vertelt hoe zij de schoolontwikkeling ervaart:

"We zijn begonnen met het opzetten van een circuit, hoe je dat doet en wat handige onderdelen zijn zodat je elk groepje een keer spreekt. Dat heeft als gevolg dat elk groepje een keer op de praatstoel zit en we samen interactief praten over het welbevinden, over een groepsdoel waar we aan werken of over de persoonlijke leerdoelen van de kinderen. 

Het gaat niet alleen om een bepaald onderdeel van de ontwikkeling van kinderen, natuurlijk richten we ons op de lesstof; hoe kan je je daarin ontwikkelen? Maar we hebben het ook samen met de klas over hoe we voor elkaar zorgen, hoe we beter kunnen opletten bij de uitleg enzovoorts. 

Maar ook als een leerling moeite heeft met concentreren bij rekenen, of met doorzetten als iets moeilijk is, dan is dat voor die leerling een persoonlijk leerdoel. Om te laten zien dat er groei is bij een persoonlijk leerdoel, gaat het knijpertje op de ladder elke keer een stapje omhoog als er aan het leerdoel is gewerkt!"

Dit team laat zien niet alleen gericht te zijn op de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op de ontwikkeling als collega’s met elkaar!

Ben je nieuwsgierig naar dit ontwikkeltraject? Neem dan contact op met Alette Pouwelse.

Driestar onderwijsadvies

Over Driestar onderwijsadvies