4 november 2022

Echtscheidingskinderen: 7 tips voor leraren

Door Joppa Nijsse

Imke heeft iedere vrijdag een rolkoffer bij zich. Dan gaat ze het weekend naar haar vader. Door de week woont ze bij haar moeder. Op school gaat het goed met Imke, ze haalt goede cijfers. Toch ziet ze vaak bleek. Hoe zou je meer voor haar kunnen betekenen?

7 tips voor leraren

Als orthopedagogen van Driestar educatief hebben we regelmatig te maken met kinderen van ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Echtscheiding doet altijd veel met kinderen, dat kun je als leerkracht niet onderschatten. We merken dat het helpt als leerkrachten zich daar van bewust zijn en als op school de praktische zaken goed geregeld zijn. Daarom een aantal tips voor jou als leerkracht.

 

  1. Bid voor het kind. Dat kun je persoonlijk doen. Maar ook in de klas kun je bidden voor kinderen die het moeilijk hebben. Het is zo fijn voor kinderen om in jouw gebed te horen dat je iets weet van hun verdriet en zorgen. Vooral is het belangrijk dat ze ervaren dat ze alle gebrokenheid van het leven in de handen van de Heere mogen leggen.
  2. Zorg voor een echtscheidingsprotocol binnen de school. Ga eens na of er binnen jouw school afspraken zijn over het omgaan met echtscheidingskinderen. Wanneer die er niet of weinig zijn, kun je als school hiervoor gebruik maken van de handreiking School en echtscheiding.
  3. Luister goed naar het kind en dwing het niet tot praten. Echt luisteren betekent meer zwijgen dan praten.
  4. Houd gewone ritmes en routines aan. Juist als een kind het thuis moeilijk heeft, is het fijn dat op school alles zo gewoon mogelijk gaat. Dat geeft een gevoel van veiligheid.
  5. Geef het kind extra persoonlijke aandacht, maar overdrijf niet. Kinderen vinden aandacht voor hun moeiten fijn. Tegelijk vinden ze het ook fijn om ‘gewoon’ te zijn.
  6. Leer je leerlingen respect te hebben voor elkaars gezinssituatie. Spreek zelf met respect over de gezinssituaties van de kinderen in je klas. Zorg voor een open gesprek als je merkt dat er vragen leven.
  7. Ken de omgangsregeling. Mogelijk verblijft het kind wisselend bij de ene of de andere ouder. Zorg dat je weet wanneer het kind waar naartoe moet. Dit voorkomt praktische problemen.

Heb je als school een echtscheidingsprotocol?

Driestar onderwijsadvies heeft een handreiking School en echtscheiding ontwikkeld. In deze handreiking wordt uitleg gegeven over de gevolgen van een scheiding voor een kind en worden handvatten gegeven om hier als leerkracht op een goede manier mee om te gaan.
>> klik hier voor meer informatie en om de handreiking te bestellen. 

Wil je met een leerling persoonlijk aan de slag?

Dan kun je, na overleg met ouders, aan de slag met het werkboek ‘Mijn ouders wonen niet meer bij elkaar’. Dit werkboekje helpt kinderen wat hen bezighoudt een plekje geven. Het werkboekje sluit aan bij kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar met een reformatorische/ christelijke achtergrond. 
>> klik hier voor meer informatie en om het werkboek te bestellen.
 
Tot slot: Kinderen zoals Imke zullen het waarderen wanneer ze merken dat je er voor ze bent. Kinderen die te maken hebben met echtscheiding geven aan dat vijf minuten persoonlijke aandacht per maand voor hen al het verschil kan maken (Villa Pinedo). Jij kunt de problemen niet oplossen, maar je kunt wel iets laten zien van de Heere Jezus die in onze gebroken wereld heelheid biedt.

Joppa Nijsse

Over Joppa Nijsse