8 maart 2021

Een eerste stap op weg naar toekomstgericht onderwijs

Door Driestar onderwijsadvies

'Als leerteam binnen Berseba bezinnen we ons dit schooljaar op 'toekomstgericht onderwijs'. Op een prikkelende manier stelde Kees ons hierbij enkele vragen. Willen we ons onderwijs alleen 'verbeteren' of 'versterken' of zijn we ook bereid om te 'innoveren'? En welke stappen denken we daarin te kunnen zetten?'

'Mooi was ook dat we concludeerden dat we toekomstgericht onderwijs alleen kunnen bespreken in het perspectief van dé Toekomst. We mogen onze kinderen voorbereiden op een toekomst in deze maatschappij, maar vooral ook als burgers van Gods Koninkrijk. En wat is daarvoor nodig in onze scholen? Dat willen we dit schooljaar verder doordenken en uit gaan werken.'

- Jan Teeuw, schoolleider Eben Haëzerschool Lienden

Toekomstgericht onderwijs

Recent was ik te gast bij één van de  leerteams van Berseba regio midden waarin directies en ib'ers met en van elkaar leren. Ik heb genoten van de mooie ontmoeting met collega’s die met liefde en passie het beste zoeken voor de kinderen van hun school. Met elkaar hadden ze ervoor gekozen om het thema 'toekomstgericht onderwijs' dit cursusjaar op de agenda te zetten. Een uitdagend thema waarin de SLIM-aanpak (Samen Leren en Innoveren op Maat) prima werkt.  

Tijdens de online bijeenkomst vroegen we ons af, welke argumenten er zijn om na te denken over de vraag: bereid jouw onderwijs jullie kinderen voor op dat wat de maatschappij van vandaag van hen vraagt? Samen kwamen we  tot de conclusie dat de kern van ons onderwijs draait om toekomstgericht zijn. Zien onze kinderen in onze manier van zijn en in de manier waarop wij lesgeven dat Christus in het centrum van onze scholen staat.  

In het SLIM-model staat de Bron, de Bijbel niet voor niets in het middelpunt. De tweede vraag die we ons stelden was: wat verandert er allemaal in onze maatschappelijke context? En in het verlengde van die vraag: als er veel verandert, bereiden wij onze kinderen goed en op de goede manier voor op deze veranderingen? In het SLIM-model wordt dat gevisualiseerd door de oranje cirkel. 

Als laatste pakten we onze innovatievragen erbij. Voorafgaand aan de bijeenkomst had elke deelnemer een persoonlijke innovatievraag en een innovatievraag voor de school geformuleerd. Boeiend om met elkaar te kijken naar de ontwikkeling die jij met jouw school voor ogen hebt. Zeker als je die ontwikkeling verbindt aan de pedagogische opdracht om kinderen toe te rusten zodat ze als christen hun plek in kunnen nemen om de plaats waar God hen stelt. In het SLIM-model wordt dat gevisualiseerd door de blauwe cirkel. 

Na ruim anderhalf uur intensief samen te hebben gewerkt concludeerden we dat schoolontwikkeling een voortdurend proces is. Wordt vervolgd dus...

Driestar onderwijsadvies

Over Driestar onderwijsadvies