23 januari 2024

Tieners en rouw

Door Petronelle Baarda

Misschien ken je een tiener die een familielid of een vriend heeft verloren en die daar zichtbaar om rouwt, maar toch kun je hem of haar niet bereiken. In deze blog drie voorbeelden van rouwende tieners en hoe je hen kunt helpen.

Tjerk is 16 jaar en onlangs is zijn zus Anna overleden. Ze was al een jaar ziek en de laatste weken is het snel gegaan. Tjerk mist haar. Hij voelt zich verdrietig en boos. Waarom heeft God zijn gebed om Anne te genezen niet verhoord? Hij probeert niet teveel aan dit gemis te denken, want daar wordt hij alleen maar onrustig van. Hij spreekt veel met zijn vrienden af en stort zich op het gamen.

Madelief van 12 heeft haar vader verloren toen ze 10 jaar was. Hij is verongelukt op weg naar zijn werk. Madelief moet er nog vaak aan denken en het lukt haar niet goed om zich te concentreren op haar huiswerk. Ze maakt zich zorgen over de toekomst en is bang om ook haar moeder te verliezen. Ze probeert zo goed mogelijk voor haar moeder te zorgen en haar thuis te ontlasten.

De beste vriend van Rick, Rutger, is een jaar geleden overleden. Hij mist hem nog elke dag, maar er is bijna niemand meer die ernaar vraagt. Hij denkt veel na over het leven en de zin van het leven. Ook vraagt hij zich af waar Rutger nu is en waar hij zelf zou zijn als hij nu zou sterven. Hij zou het fijn vinden om dit eens met iemand te bespreken, maar dat durft hij niet.

Drie tieners die iemand hebben verloren waar ze van hielden. Ze hebben elk hun eigen vragen en zorgen en kiezen alle drie hun eigen manier om met het verdriet en het gemis om te gaan. Tjerk vlucht als het ware voor zijn emoties, Madelief gaat zorgen en beschermen en Rick zou wel graag iemand hebben om mee te praten, maar durft er niet over te beginnen.

Uiteenlopende reacties

Er zijn veel tieners die te maken hebben (gehad) met rouw. Rouw doet veel met een tiener. Ze missen degene die is overleden, maar moeten ook omgaan met het verdriet van hun ouders en andere gezinsleden. 

Sommige tieners hebben de neiging om hun eigen verdriet en pijn niet te laten zien om zo hun vader of moeder te sparen. Anderen bouwen een muur om hun hart en verliezen zich in veel uitgaan of verdovende middelen. Veel tieners worstelen met geloofsvragen als er iemand is overleden. Waar was God toen dit gebeurde? Waarom heeft Hij mijn gebeden niet verhoord? Is God wel te vertrouwen?  

Wat jongeren nodig hebben

Er is geen protocol voor ‘rouwverwerking’. Iedereen rouwt verschillend. Toch kun je wel een paar dingen aanreiken om jongeren te helpen. Vaak hebben jongeren wel behoefte aan een luisterend oor, iemand die er echt voor ze is en vraagt hoe het met ze gaat. 

Ook kan het jongeren helpen als ze weten wat er in een proces van rouw met je kan gebeuren, dat allerlei vragen en uiteenlopende emoties heel normaal zijn. En daarnaast kan het helpen om jongeren te vertellen dat in de Bijbel veel voorbeelden staan van mensen die geworsteld hebben met hoe hun leven verliep. In verschillende Psalmen bijvoorbeeld staan waaromvragen én staat beschreven wie God voor je wil zijn in moeilijke omstandigheden.

Werkboek

Een rouwende tiener kan zijn of haar verdriet makkelijk maskeren en daarom is het belangrijk om hen in het vizier te krijgen en te houden. Het werkboek voor tieners ‘Rouw bij jou… omdat er iemand is overleden’ biedt een handvat voor jongeren in het rouwproces. Ze kunnen dit zelf of samen met iemand anders doorwerken.

>> Klik hier voor een preview van het werkboek

Petronelle Baarda

Over Petronelle Baarda

Petronelle is psycholoog bij Driestar onderwijsadvies.