8 maart 2022

Werken aan wat er toe doet: de SLIM-scan helpt je erbij

Door Driestar onderwijsadvies

Wat is goed onderwijs? Wat máákt goed onderwijs? Binnen het onderwijsveld zijn de meningen hierover sterk verdeeld. Waar de één het liever houdt bij een beproefde methode of methodiek die we al jaren gebruiken, zet de ander juist meer in op verandering, vernieuwing van het onderwijs. Waar de één kiest voor docent gestuurd onderwijs, ziet de ander liever meer eigenaarschap bij leerlingen.

Om goed onderwijs te kunnen geven gaat het niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om de motivatie achter de keuze. En dan is het vooral belangrijk dat de visie achter die keuze taal krijgt (of al heeft) en breed gedragen wordt. Daar kan SLIM je bij helpen.

SLIM staat voor Samen Leren en Innoveren op Maat. Met behulp de SLIM-scan ga je het gesprek aan over verschillende onderwijskundige thema’s die spelen in de schoolpraktijk. 

Je stelt niet alleen de huidige situatie van je onderwijs vast, maar belangrijker, je denkt ook na over je ideaal voor de toekomst bij jou op school. Je kunt de SLIM-scan individueel invullen via deze website of op die van ParnasSys. Dit resulteert in een individueel groepsrapport. 

Wil je ontdekken hoe jouw team of school over specifieke thema’s denkt? Dat kan! Je laat de tool een schoolbreed overzicht maken en tijdens een scholingsmoment (op maat) ga je hier onder leiding van een onderwijsadviseur dieper op in. 

De scan bestaat uit drie thema’s, ieder met hun eigen aandachtspunten:

  1. De wijze waarop je werkt aan uitkomsten: Ideaal van onderwijs, Toetsing, Feedback.
  2. De wijze waarop je lessen geeft: Leren, Eigenaarschap, Instructie en Leergemeenschap.
  3. De helpers van het leerproces: Contact, Materiaal, Ouders en ICT.

Op (een deel van) deze thema’s geef je aan hoe je het thema in de huidige
 situatie inschat, en hoe je dat taxeert in je ideaalsituatie. Bijvoorbeeld bij het thema  ‘eigenaarschap’: Is het vooral de docent die verantwoordelijkheid neemt, of ligt dit vooral bij de leerling? Of wat te denken van de manier waarop je feedback geeft? Ben je steeds gericht op het product, of vind je juist het proces belangrijk?  

Of je nu kiest voor leerling of docent, product of proces; voor beide uitersten is heel goed onderwijs mogelijk. Het gaat erom dat inzichtelijk wordt waar jij, of je team staat en welke ‘beweging’ dit laat zien als de huidige en het ideaal (de gewenste situatie) tegen elkaar worden afgezet.  

Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder

Naast de individuele versie, bieden we ook een groepsversie van de SLIM-scan aan. Hiermee worden de verschillende individuele profielen gecombineerd tot één groepsoverzicht. 

Je wordt in deze sessie (digitaal of op locatie) begeleid door een onderwijsadviseur die de scores duidt en het inhoudelijke gesprek sturing geeft. Centraal staat hierin de collectieve visie van het team. Waar zitten verschillen van opvatting, waar overeenkomsten? 

Welke (on)mogelijkheden zijn er binnen de school om het gezamenlijke doel na te streven? En welke acties kunnen hieraan worden gekoppeld? Je kunt kiezen om de SLIM-scan volledig, op alle thema’s in te vullen, maar het is ook mogelijk om op voorhand al keuzes te maken voor specifieke thema’s, zodat je hier dieper op in kunt gaan met je team.  

En hoe nu verder? 

Wanneer de kaders staan, heb je een mooi vertrekpunt. Om de uitkomsten van de SLIM-scan goed te verzilveren is het van belang met elkaar na te denken over een concrete invulling. Hoe wil je het onderwijs vormgeven passend bij wat jullie als team willen? 

Mogelijk ‘springt’ er één continuüm uit waar je in de komende periode verder over na wilt denken. Wat te denken van de keuze voor bijvoorbeeld ‘vorming’. Welke mogelijkheden heb je binnen de school om hier aandacht aan te besteden? 

Zijn er bijvoorbeeld voorlichtingsavonden of themamiddagen, en hoe zien deze eruit? Mogelijk zijn er personeelsleden met expertise die op dit punt een mooie bijdrage kunnen leveren. Kortom: samen met een onderwijsadviseur zet je concrete acties uit op basis van de SLIM-scan en bepaal je vervolgstappen. 

Hoe geef je de praktijk van alledag nu vorm, en hoe zou je het graag willen in de toekomst en welke hulpmiddelen zou je daarbij nodig hebben? 

Werk je als schoolleider of als enthousiast teamlid en is je interesse voor de SLIM-scan gewekt? Ben je benieuwd naar de voor jouw school relevante thema’s? Neem gerust vrijblijvend contact op. Met elkaar kunnen we de mogelijkheden verkennen. 

Driestar onderwijsadvies

Over Driestar onderwijsadvies