Godsdienstige en pedagogische vorming voor beginnende docenten

Cursus Weten en Belijden

Cursus
 • Startdatum 17 september 2024
 • Studieduur 1.5 jaar
 • Vorm Cursus
 • Studiebelasting 70 uur
 • Kosten €105,- per module
 • Locatie n.t.b.
De christelijke leraar maakt het verschil. Deze cursus, bedoeld voor beginnende docenten, leert je hoe je in je lessen handen en voeten geeft aan de identiteit van de school.

Inhoud

Leerlingen en ouders vragen van reformatorische scholen om uiting te geven aan de identiteit in de school. En bovendien vraagt de maatschappij – de overheid voorop- regelmatig aan ons om verantwoording af te leggen. 

We geloven in het bestaansrecht van reformatorische scholen, maar maken we het inhoudelijk ook waar? Is de christelijke identiteit inderdaad de dragende grond van onze scholen?

Deze cursus Weten&Belijden, godsdienstige en pedagogische vorming voor beginnende docenten, is gericht op persoonlijke vorming en rust docenten toe om over deze vragen na te denken, te reflecteren en gestalte te geven aan identiteit in de school.

Dit leer je

 • Identiteit op een goede manier overbrengen aan leerlingen.
 • Kennis en vaardigheden om gestalte te geven aan de reformatorische identiteit in je school en in je klas.

Zo leer je

Het gaat tijdens de bijeenkomsten om kennis vergaren, maar vooral ook om persoonlijke vorming. De cursus bestaat uit 3 modules: 

 1. Wij belijden
 2. Vakinhoud en identiteit
 3. Christelijk onderwijs en moderne cultuur. 

De cursus start met een conferentie christelijk onderwijs. De drie modules die daarna volgen bestaan uit een startbijeenkomst en zes (module 1) of drie (module 2 en 3) bijeenkomsten die per school georganiseerd worden.

Maatwerk

Standaard is de cursus Weten&Belijden bedoeld voor leraren in het voortgezet onderwijs. De inschrijving vindt plaats via de scholen die in overleg met betrokkenen hun beginnende docenten aanmelden. De cursus Weten&Belijden kan echter ook aangeboden worden voor leraren in het primair onderwijs en voor medewerkers van andere identiteitsgebonden organisaties zoals internaten of zorginstellingen.

Meer informatie

Heb je belangstelling voor deze cursus? Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Aria Pols (secretariaat) of Henk Vermeulen, (inhoudelijk). 

Contactpersoon cursus