Cursus

Implementeren taalmethode Taal Actief

Cursus
 • Startdatum Binnenkort
 • Studieduur Dagdeel
 • Vorm Cursus
 • Studiebelasting n.t.b.
 • Kosten €n.t.b.
 • Locatie n.t.b.
In deze cursus leer je op de juiste manier met Taal Actief te werken.

Inhoud

De vragen van de leerkrachten die met de methode werken worden besproken en van adequate antwoorden voorzien. Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Omgaan met de hoeveelheid leerstof
 • Toetsen, waarderen en becijferen met de methode. Welke registratieformulieren bij de methode vul je wel/niet in?
 • Opbrengstgericht werken met Taal actief: hoe zorg je voor sterkere opbrengsten bij woordenschat, taal verkennen en spelling?
 • Goed gebruik van de methode gekoppeld aan de principes van interactief taalonderwijs
 • Niveau-indeling: hoe organiseer je de differentiatie in het werken met de methode (materiaal en organisatie) en hoe zet je het Plusboek op een goede wijze in?
 • Hoe zijn de opbrengsten op de M-Cito-toetsen? Welke dingen houd je vast (goede opbrengsten) en wat ga je anders doen (lagere opbrengsten)?
 • Hoe gaat het met de werkwoordspelling: welke acties moeten in gang worden gezet?
 • Maken van schoolafspraken over het gebruik van Taal actief (borgingsdocument)


Naast het volgen van de twee tot drie bijeenkomsten is het mogelijk de klassen te laten bezoeken door de onderwijsadviseur:

 • één ronde of;
 • twee rondes (een start- en herhalingsbezoek)

Met dit bezoek krijg je feedback op de gegeven taalles. Jouw manier van werken met de methode Taal actief wordt besproken.

Kosten

De cursus is met meerdere scholen die dicht bij elkaar liggen in te kopen. De kosten van de bijeenkomsten worden gedeeld door de deelnemende scholen in een te vormen cluster van scholen. De klassenbezoeken worden apart per school in rekening gebracht:

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 die voor het eerst met de methode Taal actief gaan werken. 

Meer informatie en aanmelden

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arie Visser.