3 dagdelen

Cursus Religieus erfgoed

Cursus
  • Startdatum 15 januari 2025
  • Studieduur Meerdere dagdelen
  • Vorm Cursus
  • Studiebelasting 15 uur
  • Kosten €400,- per deelnemer
  • Aanmelden t/m 8 januari 2025
  • Locatie Driestar educatief, Sint Jan en Catharijneconvent
Christelijk religieus erfgoed: het is overal om ons heen aanwezig en het biedt ons een schat aan ervaringen. Soms zijn we er ons heel erg van bewust, als we op vakantie die prachtige kathedraal bezoeken bijvoorbeeld of een evensong bijwonen. Daarin genieten we van het ‘andere’, en tegelijkertijd vertrouwde van gebouw of liturgie, de herkenbaarheid van de symbolen, de gulle taal van kleur en klank. Maar heel vaak gaan we vrij gedachteloos om met het erfgoed dat ons toevertrouwd is.

Voor wie is de cursus?

Deze scholing is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs, docenten beeldende vakken, docenten geschiedenis, docenten godsdienst VO die religieus erfgoed in hun les willen inzetten.

Eindeloos vertrouwd

De Bijbelverhalen bijvoorbeeld, die we zo met de paplepel ingegoten gekregen hebben, dat we ons niet eens realiseren dat het uniek is dat we een Bijbelse voorstelling zomaar kunnen herkennen in een museum, in een gebrandschilderd raam. 

De psalm, die we zo wegzingen, eindeloos vertrouwd met de woorden en de melodie. In het christelijk-reformatorische onderwijs geldt misschien wel hetzelfde. We gaan vaak vrij gedachteloos om met iets wat juist in het christelijk onderwijs een fundamentele plek in zou kunnen nemen: het christelijk-religieuze erfgoed. 

Verbonden met geschiedenis

Dat is heel direct in te zetten in de vorm van het gebruik van kunst- en cultuuruitingen in ons eigen (godsdienst)onderwijs. Het is dichtbij te ontsluiten in de vorm van de plaatselijke kerk, die altijd verbonden is met de geschiedenis van de eigen omgeving. Het is net zo goed (om het wat verder weg te zoeken) te vinden in een van de vele musea die christelijk-religieus erfgoed tentoonstellen. De inhoud van de Bijbel kan immers op zoveel manieren tot spreken gebracht worden! 

Deze nascholing richt zich in drie themamiddagen op de ontmoeting met christelijk-religieus erfgoed. Ontmoeting in de school- of thuissituatie, in de plaatselijke kerk en in het museum. 

Dagdeel 1: Driestar educatief

In de eerste bijeenkomst in het gebouw van Driestar hogeschool laten Jan de Olde en Winnie Verbeek de rijkdom van het christelijk-religieuze erfgoed zien. De gelaagdheid die in religieuze kunst- en cultuurobjecten aanwezig is, maakt het niet alleen een geschikte bron om in de school of de klas in te zetten; het biedt ook veel didactische kansen om leerlingen aan dit erfgoed te verbinden. 

Dagdeel 2: Bezoek Sint-Janskerk (of andere plaatselijke kerk)

In de tweede bijeenkomst wordt de Goudse Sint-Janskerk bezocht. Een oude stadskerk, met een bijzondere historie en prachtig gebrandschilderde ramen. Tom Hage zal de cultuurhistorische kant van de kerk ontsluiten, die verbonden is met de ontstaansgeschiedenis van Nederland. 

Winnie Verbeek zal de meer kunsthistorische kant toelichten en verbinding maken met de onderwijspraktijk. In deze bijeenkomst is de Sint-Janskerk een voorbeeld, maar het zal duidelijk worden dat de plaatselijke kerk, hoe groot of klein die ook is, een schat aan materiaal biedt om te vertellen en te ontdekken.

Dagdeel 3: Museum Catharijneconvent

De derde bijeenkomst vindt plaats in Museum Catharijneconvent te Utrecht. In dit rijksmuseum is eeuwenoud christelijk-religieus erfgoed te vinden; losgemaakt uit de oorspronkelijke religieuze  omgeving, functioneert het nu in een museale setting, waarin het een heel andere functie toebedeeld krijgt. 

De educator van het museum laat achterliggende idealen zien die de huidige museale presentatie bepalen en vertelt hoe het museum functioneert in de huidige samenleving. Winnie Verbeek legt de verbinding met de onderwijspraktijk.

Cursusdata

Dagdeel 115 januari 2025 (14.30-17.30 uur)
Dagdeel 219 februari 2025 (14.30-17.30 uur)
Dagdeel 326 maart 2025 (14.30-17.30 uur)

Praktische informatie over toegang

Het Catharijneconvent rekent de normale toegangsprijs (gratis met museumkaart). 

Voor de St. Jan geldt de normale toegangsprijs (gratis met museumkaart, Rotterdampas, Vriendenloterij VIP-kaart, ICOM lidmaatschapskaart of Vriendenpas Sint-Jan of wanneer je jonger bent dan 18 jaar)

Over de cursusleider

Winnie Verbeek werkt als docent op Driestar Hogeschool, zij verzorgt daar onderwijs op het gebied van Beeldend Vormen en Cultuuronderwijs. In 2022 promoveerde zij op onderzoek naar betekenisveranderingen in de museale presentatie van christelijk-religieus erfgoed, waarbij veranderingen in de presentatie van collectie van Museum Catharijneconvent en zijn voorgangers het hart van haar onderzoek vormde.

winnie verbeekWinnie Verbeek

Gastsprekers

Jan de Olde (MA) was meer dan 10 jaar leerkracht in het basisonderwijs en heeft daar veel ervaring opgedaan met lessen religieus erfgoed. Als onderwijsontwerper ontwierp hij voor Projectgroep Erfgoed Educatie Rhenen een uitgebreid lesproject over de Cunerakerk in Rhenen. 

JanJan de Olde

Sinds een aantal jaren is hij docent CuMa (Cultuur, maatschappij) aan Driestar Hogeschool.

tom hageTom Hage

Tom Hage studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis, doceerde op Driestar Hogeschool het vak cultuur en maatschappij (Cuma) en is voormalig voorzitter van de Stichting Goudse Sint-Jan.

Aanmelden voor deze cursus

Contact met de cursusleider

Het beroepsprofiel van de leraar

Het nascholingsaanbod van Driestar onderwijsadvies sluit aan bij het beroepsprofiel van de christelijke leraar, zoals dat bij de opleidingen van Driestar hogeschool gebruikt wordt. Lees er hier meer over.

Lees meer