Cursus

Leerlijn persoonlijke en maatschappelijke vorming voor professionals in christelijke organisaties

Cursus
 • Startdatum Nog niet bekend
 • Studieduur 1 jaar
 • Vorm Cursus
 • Studiebelasting 6 bijeenkomsten
 • Locatie Driestar educatief, Gouda en EMG Apeldoorn
Professionals binnen reformatorische organisaties hebben veel te maken met ethische vraagstukken. Om hen te helpen bij hun professie, bieden we deze leerlijn aan. We gaan in op de achtergrond van vraagstukken en denken na over de ruimte voor christelijke organisaties en hoe je daarin je rol kunt innemen.

Inhoud

Een liberale agenda van de politiek, verminderende ruimte voor christelijke kerken en organisaties om Gods boodschap van Wet en Evangelie te verkondigen en in praktijk te brengen en ook thema’s al diversiteit, klimaatverandering en identiteitspolitiek vragen om een weerbare, kritische en waakzame houding.

Deze leerlijn ondersteunt hierin met een programma van vijf bijeenkomsten over verschillende thema’s en met inspirerende sprekers.

Actuele vraagstukken, de precieze fronten, de achtergronden en de antwoorden vanuit de eigen, christelijke traditie komen per onderwerp aan de orde.

Dit traject levert vooral een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de context waarin je werkt en de maatschappij waarin we allemaal van betekenis zijn.

Inhoud van de bijeenkomsten:

1. Introductie en de liberale, roze agenda
We denken na over de opzet van het programma, de thema’s en de werkwijze. Verder behandelen we het thema liberalisme en de zogeheten ‘roze’ agenda.

2. Klimaat en duurzaamheid
Goede zorg voor Gods schepping (rentmeesterschap) vraagt ook om politieke keuzes en stelt eisen aan ons persoonlijk leven. We bespreken thema’s als: 

 • Refo’s en (neo)liberalisme.
 • Bijbelse visie op rentmeesterschap.
 • Praktische consequenties: voedsel, natuurbeheer, energieverbruik.

3. Wetenschap & geloof
Decennialang werden discussies over wetenschap en geloof ver weg gevoerd, maar met de recente pogingen om geloof en evolutie te harmoniëren is de discussie tot in het hart van de gereformeerde gezindte beland. Hoe onweerlegbaar is het hedendaagse wetenschappelijke wereldbeeld eigenlijk? We bespreken:

 • Het debat over schepping en evolutie (een terugblik)
 • Hoe ga je daar als opiniemaker mee om?

4. Interne secularisatie
We hebben over de stille, innerlijke secularisatie die zich in kerkelijke kring lijkt te voltrekken. Thema’s die we bespreken:

 • De binnenwereldlijke verlangens van het refohart
 • Hoe te keren?
 • Katholiciteit
 • Toekomstverwachting
 • Herkenning – bekering – uitzicht

5. en 6. nog in te vullen

Dit leer je

 • Bewustwording van de huidige situatie.
 • Intellectuele vorming door de achtergronden te leren doorgronden.
 • Formuleren van fronten en met elkaar zoeken naar antwoorden die toerusten en weerbaar maken.
 • Spiegelend aan de bron verschillen en overeenkomsten vaststellen en bedenken wat dit van ons vraagt.

Zo leer je

Elke bijeenkomst is er een verdieping/ theorie rond een maatschappelijk/ relevant onderwerp. Daarbij wordt in elke bijeenkomst de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd door reflectie op de behandelde onderwerpen, om zo ook te komen tot (meer) zelfinzicht. 

Reflectie is dan ook een belangrijk onderdeel van deze leergang, ook door coaching-on-the-job. Een vast onderdeel van de bijeenkomsten is een Bijbelstudie.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je terecht bij Thea de Mots. Wil jij de leerlijn volgen? Meld je dan direct aan!

Nu aanmelden