Cursus

Werkplekbegeleider VO

Cursus
 • Startdatum 15 januari 2024
 • Studieduur 1 jaar
 • Vorm Cursus
 • Studiebelasting 60
 • Kosten €1.350
 • Aanmelden t/m 8 januari 2024
 • Locatie Driestar educatief, Gouda
In deze cursus ga je vooral werken aan je vraaggedrag. Dit doe je door bestudering van de theorie en verdieping hiervan. In de praktijk ga je aan de slag met oefeningen en coachingsopdrachten. In de tussentijdse bijeenkomsten vindt hierover terugkoppeling plaats. Intervisie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze cursus. Inbreng van casuïstiek maakt onderdeel uit van deze cursus.

Inhoud

Door begeleide reflectie en supervisie word je als coach ondersteund om zelf sturing te geven aan je professionele ontwikkeling. Ook kun je dan je professie inzetten voor studenten, startende leraren en collega's die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit leer je

De cursus omvat naast een introductiebijeenkomst (een dagdeel) vier dagen en is thematisch van opzet. In deze bijeenkomsten komen de volgende thema's aan de orde:

 • Kennismaking en verwachtingen.
 • Begripsbepaling coaching en gespreksinterventies.
 • De coach als gesprekspartner (communicatie).
 • De coach als procesbegeleider (feedback en beoordelen).
 • Oplossingsgericht coachen.

Hierbij worden afwisselende werkvormen gebruikt, gericht op:

 • Theorievorming en kennis
 • Reflectie, verdieping en inzicht
 • Oefeningen, casuïstiek en (gespreks)vaardigheden
 • Leervragen
 • Intervisie

Zo leer je

De cursus duurt circa vier maanden, zodat tussendoor tijd is voor oefening en verwerking. De cursus kan ook ‘in company’ op eigen locatie gegeven worden. Bij afwezigheid wordt gewerkt met een vervangende opdracht. De studiebelasting is vier uur per week.  

Data cursusdagen

 • 15 januari 2024
 • 6 februari 2024
 • 7 maart 2024
 • 27 maart 2024
 • 23 april 2024

Tijden: 9.30-15.30 uur (eerste bijeenkomst van 15.30 - 18.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Strijbis

Aanmelden

Contactpersoon cursus