13 april 2023

Hoe schrijf je een werkstuk? Bij Kapitaal Nederlands leer je het!

Kapitaal Nederlands is onze splinternieuwe, eigentijdse methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. We ontwikkelen een complete lesmethode voor het gehele vmbo (gedifferentieerd naar BB, KB en GT/mavo) en voor de onderbouw van havo en vwo. 

Op de website van Kapitaal Nederlands vind je meer informatie over de uitgangspunten, de opzet en de manier waarop we de identiteit vormgeven.

Module Onderzoek

In dit artikel wil ik een onderdeel van de methode belichten dat nieuw is in deze editie: de module Onderzoek. Deze module staat achterin het boek in de delen KGT en HV leerjaar 2 en KB, GT/mavo, havo en vwo leerjaar 3. De module staat los van de overige theorie in het boek en is dus op ieder moment in het jaar in te zetten. 

Stappenplan

In zes stappen worden de leerlingen begeleid in het doen van bronnenonderzoek. Per stap wordt er uitleg gegeven en wordt er geoefend met deelopdrachten. Uiteraard wordt hierin gedifferentieerd dus de verschillende niveaus; bij HV behandelen we bijvoorbeeld de APA-richtlijnen, bij vmbo niet. 

Ook is er een opbouw te zien bij het vergelijken van de module voor leerjaar 2 en voor leerjaar 3. In leerjaar 2 wordt bijvoorbeeld de onderzoeksvraag gegeven, in leerjaar 3 formuleren de leerlingen die zelf.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stappenplan bronnenonderzoek

Gratis download (ook voor vakdocenten!)

Het schrijven van een werkstuk komt bij verschillende vakken aan de orde. Leerlingen krijgen aardrijkskunde, godsdienst of geschiedenis opeens de opdracht om een werkstuk te schrijven, terwijl ze dat misschien nog nooit gedaan hebben. 

Om de vakdocenten én de leerlingen te ondersteunen en om te zorgen dat er binnen een school een consequente werkwijze en terminologie worden gehanteerd, bieden we de module Onderzoek als losse PDF-bestand aan. 

Die is door vakdocenten gratis te gebruiken, mits de sectie Nederlands met Kapitaal Nederlands werkt. Die PDF is te vinden bij de docentendownloads van Kapitaal Nederlands; docenten Nederlands zullen deze mogelijkheid dus onder de aandacht van hun collega’s moeten brengen.

Meer informatie?