10 november 2022

Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

Eigenlijk is het nooit het juiste moment om te praten over kindermishandeling. Dus is het altijd het juiste moment! Voor een gesprek, of een andere manier om contact te hebben. Daarmee zet je een eerste stap die veel voor iemand kan betekenen. Praten maakt verschil! Je kunt vragen hoe het met de ander gaat, maar ook het uiten van je zorgen bij een collega kan zo’n eerste stap zijn. En wist je dat je als je je zorgen maakt over een kind altijd (anoniem) advies kan vragen of een melding kan maken bij Veilig Thuis? 

Gespreksvragen voor in je team

Door deze Week tegen Kindermishandeling is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Een mooie aanleiding om het ook op school jaarlijks op de agenda te zetten. Scholen zijn verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te handelen volgens de meldcode. Goed dus om komende week met elkaar het gesprek aan te gaan! Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen.

  • Heb je een meldcode? Is deze op maat gemaakt voor jullie school en up-to-date?
  • Is beschreven wie wat doet bij elke stap van de meldcode?
  • Hoe wordt bij jullie (de vijf stappen van) de meldcode gehanteerd? Kent iedereen de stappen? Worden inderdaad de stappen doorlopen wanneer er signalen zijn? Bij wie kun je bijvoorbeeld als leerkracht binnen de school terecht voor vragen? Voel je je bekwaam om het gesprek aan te gaan?
  • Doen jullie aan deskundigheidsbevordering als het gaat om het toepassen van de meldcode, en hoe dan?
  • Wat doen jullie al goed op school en wat is nog nodig om in gesprek te kunnen gaan met ouders, het kind/de jongere?

Extra activiteiten

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem en juist door kennis en ervaringen te delen leren we. In de Week tegen Kindermishandeling zijn er allerlei extra activiteiten die je kunnen opscherpen, zoals:

 Heb je vragen over de meldcode en wil je professionaliseren in de stappen? Bekijk hier onze cursus Werken met een meldcode.