2 februari 2023

Nadenken over prikkelverwerking met symposium Het jonge kind

220 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 1 februari het symposium Het jonge kind. Na twee jaar een online symposium konden zij dit jaar gezellig in Gouda met elkaar nadenken over prikkelverwerking. Lees hier een terugblik op deze mooie dag!

Wiebelen en friemelen
Monique Thoonsen verzorgde de lezing met de titel ‘De noodzaak van wiebelen en friemelen in de klas`. Zij is specialist zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. In haar dagelijks werk is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking. Zij adviseert en begeleidt professionals, opvoeders, kinderen en volwassenen.
Iedere leerkracht kent ze wel: kleuters die altijd met hun stoel wippen, impulsief zijn, snel boos zijn, maar ook slaperig en ontspannen. Het lijkt alsof deze leerlingen niet betrokken zijn en totaal niet opletten. Lastig gedrag, zou je denken, maar in werkelijkheid zetten deze leerlingen allerlei trucs in om juist wél betrokken te kunnen blijven. Ze zijn zintuigelijk onder-of overprikkeld en proberen hun balans te herstellen.

ZiP: zintuigelijke prikkelverwerking
Monique nam ons mee in 4 verschillende types onder-of overprikkeld gedrag:

  • de aap: onderprikkeld en actief;
  • de beer: onderprikkeld en passief;
  • de kat: overprikkeld en actief;
  • de haas: overprikkeld en passief.

Ze adviseerde ons door de ZiP-bril te kijken (zintuigelijke prikkelverwerking) en gaf ons ook een ZiP-kijkwijzer mee. Daarna mochten de deelnemers nog even praktisch aan de slag met alles wat ze geleerd hadden door het oefenen van een aantal casussen rondom de vier types.
In de vragenronde kwamen vragen naar voren; over hoe ZiP zich verhoudt tot bijvoorbeeld ADHD, ASS en hoogbegaafdheid. Maar ook praktische vragen zoals wanneer gebruik je een wiebelkussen, welk materiaal gebruik je voor friemelen enzovoorts.
Monique gaf veel goede tips die leerkrachten meteen in kunnen gaan zetten; zoals veel bewegen, friemelen met een touwtje, staand werken.

Contact en inspiratie
Tijdens de pauze en de lunch was er tijd om inspiratie op te doen bij de verschillende stands. Ook was er de mogelijkheid een kijkje te nemen in de mediatheek. En natuurlijk was er volop gelegenheid elkaar te spreken.

Workshops
Na de lunchpauze namen workshopleiders de deelnemers verder mee in de wereld van het jonge kind. In twee workshoprondes konden deelnemers zich verder verdiepen in verschillende thema’s, zoals spel, hoogbegaafdheid, echtscheiding, executieve functies, taal/lezen/rekenen. Het was een creatieve dag met goede ontmoetingen en waardevolle inspiratiemomenten!`

Op 31 januari 2024 organiseren we ons volgende symposium Het jonge kind. Zet de datum vast in je agenda. Kun je niet wachten en wil je nu al verder met het jonge kind? Bekijk dan de pagina van het jonge kind en zie wat wij voor jou en je kleuters kunnen betekenen.