22 augustus 2023

Programma Studium Generale 2023-2024 bekend

Voor het nieuwe seizoen staan er interessante lezingen op het programma. Onder andere:

Eerste lezing op 10 november

De eerste lezing over Artificial Intelligence is op vrijdag 10 november 2023. Ook in het onderwijs speelt AI een rol. Theologisch stelt ons dit voor vragen waarvan de antwoorden ons in ons ethisch handelen richting moeten geven in het onderwijs.

Tijdens deze bijeenkomst zal dr. ir. P.M. (Piet) Murre ingaan op de uitdagingen, bedreigingen én kansen in het onderwijs. Prof. dr. M.J. (Marc) de Vries zal vanuit een theologisch-ethische invalshoek reageren.