9 november 2023

Video: terugblik op het najaarssymposium Hoogbegaafdheid

Op dinsdag 7 november 2023 vond het najaarssymposium Hoogbegaafdheid plaats, georganiseerd door RefSVO, KOC, Driestar educatief en Berséba. Collega’s uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar rondom het thema hoogbegaafdheid.

Johan Flier, directeur-bestuurder RefSVO, heette de deelnemers hartelijk welkom. Daarna werden we verrast met een filmpje van Christijn, Hadassa en Hannah: drie hoogbegaafde jongeren die ons meenamen in hun verhaal. 

Vervolgens opende André Verwijs, bestuurder Berséba, het symposium met zingen, Schriftlezing en gebed. André wees de deelnemers op het dagelijks opzien naar die ene Hoogbegaafde, en dat we door onze gaven in te zetten deze weer teruggeven aan de Gever.

Workshops

Vervolgens gingen de deelnemers naar de verschillende workshops. Er was keuze uit zes thema’s: je kunt niet leren wat je al weet.

•    Zin en on-zin van uitstelgedrag

•    Wat moeten we met de ouders?

•    Voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, een must of haaks op inclusie?

•    Hoogbegaafd geloven …?

•    Onderzoekende houding van de hoogbegaafde leerling

Na de warme maaltijd volgde de hoofdlezing door Annemieke Weterings. Zij nam de deelnemers mee in de duurzame ontwikkeling rondom de hoogbegaafde leerling en ging in op prikkelende vragen: Is begaafd nou een kindkenmerk of een onderwijskenmerk? En als alle leerlingen nou gelijkwaardig zijn, dan vraagt dat van ons om een ongelijkwaardig aanbod, toch? Is eens in de plusklas altijd in de plusklas? 

De conclusie: het paradigma waar vanuit jij kijkt naar hoogbegaafdheid bepaalt wat je doet of gaat doen voor de hoogbegaafde leerling.

symposium hoogbegaafdheid

Herkauwen

Na deze inspirerende lezing sloten we de dag af. Voordat we naar huis gingen kregen we de aftermovie te zien van het symposium, en stond er nog een hapje en drankje klaar. Bij het naar huis gaan kreeg iedere deelnemer een pakje kauwgom om alles van die dag nog eens te herkauwen. We kijken terug op een waardevolle dag met warme ontmoetingen en inspirerende momenten! 

Volgend symposium

Kon je er niet bij zijn of ben je nieuwsgierig naar meer? Driestar onderwijsadvies organiseert met een aantal andere organisaties in het nieuwe jaar weer een symposium over hoogbegaafdheid, met als thema ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Van harte welkom in Veenendaal! Meer informatie vind je op de website van Christelijk Hoogbegaafdheidsbeleid