Hoogbegaafdheid

Verschillende routes

Goede begeleiding is maatwerk. Daarom verkennen we eerst welke route voor jouw school de gewenste en meeste effectieve route is. Je kiest op grond van beginsituatie en ambitie de route of ingrediënten uit de verschillende routes.

Minimaal drie bijeenkomsten waarin kennis en herkennen van (hoog)begaafdheid centraal staan. Je maakt kennis met de leerlijn Kader voor ontwikkeling

Inhoud:
 • Leer- en persoonseigenschappen.
 • Denkvaardigheden op grond van de taxonomie van Bloom. 
 • Leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys. 
 • Compacten en verrijken.
In deze route verdiepen we in minimaal drie bijeenkomsten de kennis, waarbij ParnasSys wordt ingezet als hulpmiddel.

Inhoud:
 • Basiskennis hoogbegaafdheid verbinden aan ParnasSys.
 • Eerste fase van hgw-cyclus.
 • Onderwijsbehoeften analyseren uit ParnasSys.
 • Formuleren van doelen in leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys.
 • Plan van aanpak opstellen via leerlijnen of groepsplan.
In deze module krijgt het concrete handelen vorm en leer je werken met Acadin.

Inhoud:
 • Opdracht van Acadin klaarzetten.
 • Leerlingopdracht uitvoeren en inleveren.
 • Als leerkracht feedback geven op de ingeleverde opdracht.
De verdiepende module is een vervolg op route 1 of 2.

Mogelijke onderwerpen zijn:
 • Zelfsturing
 • Zelfinzicht
 • Motivatie
 • Samen leren
 • ICT-vaardigheden