Methode geschiedenis VO

Bronwijzer

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo van het christelijk en reformatorisch onderwijs. Bronwijzer vertelt de geschiedenis vanuit het verhaal van gewone mensen. De methode biedt hiermee wat docenten nodig hebben voor het verzorgen van aantrekkelijk, afwisselend en adaptief geschiedenisonderwijs.

Inhoud Bronwijzer

In twee (vmbo bb en kgt) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die voldoet aan de kerndoelen en aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw.

De methode bestaat uit een tekst- en werkboek waarin lesteksten, illustraties, bronnen en opdrachten elkaar afwisselen. Er hoort een applicatie bij waarin leerlingen individueel aanvullend, gedifferentieerd afwisselende opdrachten aangeboden krijgen. Docenten kunnen de voortgang en resultaten inzien en hebben toegang tot extra materiaal.

Bij de implementatie van de methode bieden wij een korte maar krachtige implementatiecursus aan. De precieze omvang en inhoud bepalen we in overleg.

Klik hier voor meer informatie over Bronwijzer