Methode godsdienst VO

Godsdienst PrO

Driestar onderwijsadvies ontwikkelde een Bijbelse methode godsdienst voor het praktijkonderwijs die nauw aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Het is een methode voor het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs die leerlingen helpt om gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping tot het dienen van God en de naaste.

Inhoud Godsdienst PrO

De methode wil PrO-leerlingen, met behulp van de boodschap van de Bijbel, voorbereiden om als christen maatschappelijk redzaam te zijn.

De methode bestaat uit thematische leskaarten waarin Bijbelteksten, lesteksten, verwerkingsopdrachten en illustraties elkaar afwisselen. De methode is zo opgezet dat een docent de mogelijkheid heeft om een thema op het gewenste moment in te zetten. Wat het extra praktisch maakt voor de leerkracht is de ondersteunende handleiding met uitleg over de methode, extra verwerkingsopdrachten, afbeeldingen en nog veel meer aanvullende informatie.

Met alle leskaarten wordt een complete leergang voor alle vier de leerjaren aangeboden. Deze leergang sluit aan bij de eindtermen godsdienst voor het praktijkonderwijs en de domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.