Methode Nederlands VO

Kapitaal Nederlands

Kapitaal Nederlands (voorheen Taalpunt NL) is een methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. Het is een complete, betrouwbare methode met een heldere structuur, aansprekende inhoud en frisse opmaak.

Inhoud Kapitaal

In een aantal delen wordt een complete doorgaande leerlijn voor het gehele vmbo en de onderbouw van havo/vwo aangeboden.

De methode is opgebouwd in thema’s waarin steeds de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Fictie (met aandacht voor jeugdliteratuur)
  • Taalrijk (taalbeschouwing)
  • Leesvaardigheid
  • Woordenschat
  • Schrijfvaardigheid
  • Spreek- en luistervaardigheid
  • Taalverzorging (spelling en grammatica)

Ieder thema sluit af met een projectopdracht die aansluit bij het thema en verschillende vaardigheden integreert.