Methode Nederlandse literatuur VO

Literatuur in zicht

Literatuur in zicht is een methode over Nederlandse literatuur voor de bovenbouw voor havo en vwo van het christelijk voortgezet onderwijs. De methode is ontstaan uit de behoefte om reformatorische, protestants-christelijke, gereformeerde en evangelische scholen van kwalitatief goed lesmateriaal te voorzien.

Inhoud Literatuur in zicht

De methode is alleen fysiek te gebruiken. Voor zowel havo als vwo zijn er twee boeken:

  • Verhalen en gedichten met de onderdelen proza- en poëzieanalyse
  • Literatuurgeschiedenis, dit boek brengt de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot heden in beeld.