Wonderlijk gemaakt

Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming voor het po en vo (praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs). De methode kijkt naar seksuele vorming vanuit een christelijke visie. Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Inhoud Wonderlijk gemaakt Basis
 
Wonderlijk gemaakt Basis biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt Basis achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik).

De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid). Ook worden acht christelijke uitgangspunten benoemd. Daarin is de waardengerichte aanpak terug te zien. Bij elke doorgaande lijn staan twee christelijke waarden benoemd.

Zes hoofdthema’s bieden een complete leergang die aansluit op de kerndoelen. De methode bestaat uit een docentenmap en leskaarten voor leerlingen, die digitaal beschikbaar zijn.

Afgestemd op hun leeftijd en niveau leren kinderen en jongeren over seksualiteit en hun veranderende lichaam, geschapen door God. Ook identiteit, het vormen van vriendschappen en relaties en de donkere kanten van seksualiteit komen aan bod. De methode is thematisch opgebouwd. Als team bepaal je welke thema’s je in welk leerjaar behandelt.

Met prikkelende vragen en praktische opdrachten kom je met de jongeren in gesprek. Voorbeelddialogen geven je ideeën welke woorden je kunt gebruiken bij het bespreken van dit kwetsbare onderwerp.