Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs

Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar hogeschool en de Erdee Media Groep heeft tussen 2013 en 2016 een bijdrage geleverd aan het verantwoord en verstandig omgaan met nieuwe media.

Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar hogeschool en de Erdee Media Groep heeft tussen 2013 en 2016 een bijdrage geleverd aan het verantwoord en verstandig omgaan met nieuwe media.

Aanpak van het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs
 
Het lectoraat richtte zich op drie terreinen: leraarschap, vorming en leiderschap. Centrale vraag daarbij was steeds: ‘Wat is een verantwoorde plaats voor nieuwe media?’ Aan het lectoraat was een lector verbonden, dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn, en een kenniskring bestaande uit personen met verschillen expertises die praktijkgericht onderzoek hebben gedaan.

Publicaties

De publicaties van het lectoraat zijn onderverdeeld aan de hand van de lectoraatspijlers: vorming en opvoeding, onderwijs en leiderschap.

Algemeen

 • Lectoraatsplan 2013-2016, juli 2013 (op te vragen bij Melinda Jansen).
 • Lectorale rede ‘Wees wijs met media. Luisteren naar een sprekende spiegel’ (4 oktober 2013).
 • 'Wetenschappelijk artikel: 'Het Media Attitude Model: een theoretisch kader' (22 december 2014).
 • Essay, 'Gebruik media niet al toerist, maar als pelgrim' (24 januari 2015).
 • Afscheidsinterview Steef de Bruijn met Reformatorisch Dagblad (24 januari 2017).  
   

Vorming en opvoeding

 • Eerste resultaten van het onderzoek over mediagebruik onder reformatorische jongeren en hun ouders, oktober 2013 (op te vragen bij Melinda Jansen).
 • Adviesrapport 'Web, wijsheid, wetenschap. Het www van mediaopvoeding', juni 2014.
 • Themabijlage 'Onwijs online' bij het Reformatorisch Dagblad, n.a.v. het symposium 'Onwijs online. In gesprek over mediaopvoeding', 11 juni 2014.
 • Lezing van Wim Büdgen, 'Gewetensvorming en media: controle of vertrouwen', symposium 'Onwijs online. In gesprek over mediaopvoeding', 11 juni 2014. Klik hier om de uitzending van de lezing terug te kijken.
 • Lezing van Justine Pardoen, 'Mediaopvoeding', symposium 'Onwijs online. In gesprek over mediaopvoeding', 11 juni 2014. 
 • Lezing (video) van Steef de Bruijn, 'Mediaopvoeding op de tast', symposium 'Onwijs online. In gesprek over mediaopvoeding', 11 juni 2014. 
 • Opinieartikel van Henrieke van Dam, 'Media-opvoeding vanuit positie aan de zijlijn', Nederlands Dagblad, 4 augustus 2014.
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Als je selfie maar goed zit. Media als bazuin voor het grote 'Ik' in: W. Visscher e.a., 'Dat voel ik toch anders. Individualisering in de gereformeerde gezindte' (september 2014).
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Het dorp is de wereld geworden' in: Anneke Pons (red.), Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media (2014), pg. 125-163.
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Sociale media als het veelkoppige mythische monster Hydra', DRS Magazine (april 2015) 44-47.
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'De sneltrein van de sociale media', Kerkblad Hersteld Hervormde kerk (25 juni 2015) 14-15.
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Een noodrem voor de sociale media', Kerkblad Hersteld Hervormde kerk (9 juli 2015) 14-15.
 • Opinieartikel van Wim van den Bosch en Henrieke van Dam, 'Plaats vorming van christelijke leerling centraal', Reformatorisch Dagblad (10 oktober 2015)
 • Laatste resultaten van het onderzoek over mediagebruik onder reformatorische jongeren (4 decenber 2015)
 • Interview met Steef de Bruijn, 'Wel of geen smartphone? Omgaan met bezorgde ouders', DRS Magazine (december 2015)
 • Opinieartikel van Steef de Bruijn, 'Eén woord zegt meer dan duizend beelden', Reformatorisch Dagblad (26 augustus 2016)
 • Wetenschappelijke publicatie van Steef de Bruijn en Henrieke van Dam, ‘Een attitudemodel voor mediagebruik. Vorming tot pelgrim, dienaar, leerling en burger’ in: Loes Houweling, Willemieke de Jong e.a. (red.), De staat van de pedagogiek. Analytisch, opbrengstgericht en visionair (VBSP, SWP Amsterdam 2016) p. 122-136.
 • Rapport Mediagebruik onder jongeren 2013-2016.
 • CSF-lustrumbundel Vast in verwarring - SdB -Sociale media ieder zn eigen self-made-zuil (1 november 2016).
 • Artikel 'Zien is nog geen hebben'. (DRS Magazine, november 2016).
 • CIP Interview Steef de Bruijn - mediaopvoeding (24 januari 2017).
 • Themabijlage 'Pelgrim in medialand' bij het Reformatorisch Dagblad, 3 februari 2017.

Onderwijs

 • Artikel n.a.v. een project over de rol van sociale media op schoolwerk en -prestaties van VMBO-scholieren, 22 november 2013). 
 • Wetenschappelijk paper (Engelstalig): 'Challenge of 21st-century educators: Build a 1st-century attitude' (6 september 2014).
 • Artikel Steef de Bruijn, '"Facebook?" Een achterhaald, kleurloos platform voor oude mensen. Over trends in sociale media' in: DRS Magazine, maart 2015.
 • Artikel Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en Marijn van der Meijden, '2032? Rijen robots bij het CWI. Een bezinning op de rol van technologie in het onderwijs' in: themanummer DRS Magazine, Onderwijs 2032, mei 2015. 
 • Visienotitie Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en Marijn van der Meijden, 'Visienotitie Leren2020. Pedagogisch-didactische bouwstenen' (mei 2015).
 • Themabijlage 'Media- en onderwijs. In gesprek over ict op school' bij het Reformatorisch Dagblad, n.a.v. het symposium 'Media- en onderwijs' 27 mei 2015.
 • Artikel Steef de Bruijn, 'Punnikwerkje of Powerpoint. Ict op school: gas geven of remmen?', Reformatorisch Dagblad, 27 mei 2015.
 • Lezing Steef de Bruijn, 'Docent onderweg naar 2020', symposium Mediawijs en onderwijs, 27 mei 2015
 • Bouwsteennotitie Primair Onderwijs ten aanzien van ICT in de klas en ICT-beleid, november 2016.
 • Onderzoek naar de functie van sociale media in leiderschapsverhoudingen binnen het onderwijs, november 2016

Leiderschap

 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Met de tablet naar de kerk', Terdege (februari 2015).
 • Gesprek met o.a. Steef de Bruijn, 'Wonderen van techniek. Heiligt het doel de middelen? Over moderne media in dienst van de kerk', GezinsGids (20 augustus 2015).
 • Artikel van Steef de Bruijn, 'Manipulatieve media', Profetisch perspectief (zomer 2015) 48-53.
 • Artikel van Gijsbert Bouw, 'Gezag op de zeef van sociala media' (4 december 2015)
 • Themabijlage RD 'Machtige Media, in gesprek over gezag en nieuwe media' (25 mei 2016)
 • Lezing door Dr. M.J. Kater, 'Bijbels leiderschap in een digitale samenleving' tijdens het symposium Machtige Media (25 mei 2016)
 • Lezing door Ir. S.M. (Steef) de Bruijn, Bijbels leiderschap en machtige media' tijdens het symposium Machtige Media (25 mei 2016)
 • Poster 'Netwerkdag Lectoraat nieuwe media' - Docent is niet wijzer dan zijn leerlingen. (November 2016)
 • Onderzoek naar de rol van sociale media in leiderschapsverhoudingen in de kerk door J.J. Jacobse en K. van der Laan (januari 2017)