Opvoedondersteuning

Opvoeden is prachtig, maar af en toe ook best lastig. Veel ouders willen over de opvoeding van hun kinderen praten en leren. School blijkt hier bij uitstek een geschikte plaats voor te zijn. Het is er vertrouwd, veilig en toegankelijk. Driestar onderwijsadvies helpt hierbij via ons aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning.

Zo helpen we je bij opvoedondersteuning 

Als je als kinderopvangorganisatie, peuterspeelzaal of school opvoedondersteuning aanbiedt vergroot dit ook nog eens de ouderbetrokkenheid. Driestar onderwijs advies biedt deze ondersteuning in de vorm van voorlichting, advies en hulp aan ouders of andere opvoeders bij vragen en problemen rond de opvoeding van kinderen en het vervullen van het ouderschap. 

We versterken opvoedondersteuning met 

De kenniskring bestaat uit mensen met verschillende expertises op het gebied van opvoeden. Door onderzoek te doen, stimuleren ze vormen van opvoedingsidealen. Ook rusten ze toe in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. 

Publicaties 
Het goede leven delen – een onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders 
Ouders willen hun kinderen het beste meegeven op de weg naar volwassenheid. Ze wensen voor hun kind een goed leven. Maar wat is dat goede leven? Oftewel: wat zijn de opvoedidealen? In het onderzoeksverslag ‘het goede leven delen’ wordt op grond van een theoretische verkenning naar opvoedingsidealen, opvoedingshandelen en diepte-interviews met reformatorische ouders antwoord gegeven op de vragen: 

  • welke opvoedingsidealen hebben reformatorische ouders? 
  • welk opvoedingshandelen zetten de ouders in om hun opvoedingsidealen te bereiken en welk behoefteondersteunend gedrag laten ouders daarin zien? 
  • welke invloed hebben omgevingsfactoren op het nastreven van ouders van hun opvoedingsidealen?  

Kwalitatief onderzoek over de herkomst van persoonlijke opvoedingsidealen 
Dit onderzoek gaat in op de herkomst van persoonlijke opvoedingsidealen van ouders. Welke ervaringen en bijbehorende overwegingen zijn voor christelijke ouders belangrijk bij het ontwikkelen van persoonlijke opvoedingsidealen? 

Onderzoeksresultaten van online vragenlijst over opvoedingsidealen van ouders  
Deze resultaten van een online enquĂȘte geeft inzicht in de opvoedingsidealen van ruim 600 (voornamelijk christelijke) ouders. De hoofdvraag is: welke opvoedingsidealen vinden ouders belangrijk en in hoeverre hebben zij behoefte aan ondersteuning in het denken over en vormgeven aan hun opvoedingsidealen? De uitkomsten geven een goed beeld van de opvoedingsidealen van ouders uit de achterban van Driestar educatief.  

Lees hier de samenvatting van het onderzoeksverslag Opvoedingsidealen van ouders.  

Dillema’s en spanningen van christelijke ouders 
Dit onderzoek bevat onderzoeksresultaten van studenten hbo-pedagogiek naar dillema’s en spanningen van christelijke ouders als het gaat om hun opvoedingsidealen. Het onderzoek is uitgevoerd door Jacobien Jansen in het kader van haar studie Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam.  

Opvoedingsidealen van ouders en hulpverleners van kinderen met een psychiatrische beperking 
Opvoedingsidealen van pleegouders 
Voor de kenniskringen onderzochten twee studenten pedagogiek van Driestar hogeschool de opvoedingsidealen bij specifieke doelgroepen.