Oudercommunicatie

Driestar onderwijsadvies ondersteunt scholen bij oudercommunicatie. Goede wederzijdse communicatie is namelijk een belangrijk onderdeel van een optimale samenwerking tussen ouders en school. 

Driestar onderwijsadvies ondersteunt scholen bij oudercommunicatie. Goede wederzijdse communicatie is namelijk een belangrijk onderdeel van een optimale samenwerking tussen ouders en school. 


Op professionele wijze met ouders spreken is niet altijd gemakkelijk. Terwijl we weten dat een open communicatie tussen school en ouders van belang is voor de ontwikkeling van de leerling. In onze communicatie nemen we altijd onszelf mee. Onze ideeën, eigen ervaringen, eventuele aannames. We hebben ook te maken met de ander en deze neemt ook zichzelf mee. Het erkennen dat in de communicatie een ieder voorzien wil worden in zijn basisbehoeften is een goede start. Inzicht krijgen in algemene communicatieprincipes, acceptatieprocessen bij ouders herkennen, werken aan je leerkrachtcompetenties, stellen van de juiste vragen zijn onderdelen om communicatie professioneel en samenbindend te laten zijn.
 
Ben je van mening dat in jullie school de samenwerking optimaler kan en dat communicatie daar een rol in speelt? Dan bieden wij je het volgende aan: