SLIM-aanbod

Adaptieve software

Adaptieve verwerkingssoftware stemt leerstof af op de zone van naaste ontwikkeling van leerlingen, waarbij elke opgave wordt aangepast aan het niveau van de leerling.

Leerlingen kunnen zo leren in hun eigen tempo. De leerstof kan aansluiten bij reeds aanwezige methodes, bij persoonlijke leerroutes van leerlingen of een combinatie van beide. De leerkracht heeft live inzicht in de resultaten en kan de voortgang van de leerlingen op verschillende manieren monitoren om zo bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen aan te kunnen sluiten. Bij adaptieve verwerkingssoftware is en blijft de instructie van de leerkracht ontzettend belangrijk. 

Je kunt hierbij denken aan de verwerkingssoftware van Gynzy.