De SLIM-scan

In gesprek over onderwijskundige thema’s. Waar sta je? Waar wil je naar toe? Het is goed om als school deze vragen ook te stellen als het gaat om de ontwikkelingsthema’s die je school raken. Maar hoe doe je dat op een slimme, verbindende wijze, samen met je schoolteam?

De SLIM-scan is een handige tool die je helpt om met je team het gesprek over onderwijskundige kernthema’s aan te gaan. Je denkt bijvoorbeeld na over de vraag in hoeverre je ICT wilt integreren in je onderwijs en hoe zich dat verhoudt tot de visie van je school. Hierdoor krijg je inzicht in de sterke kanten van jullie onderwijs en wat de speerpunten zijn voor de toekomst.

Hoe werkt de SLIM-scan?

De SLIM-scan bestaat uit drie delen: 

  1. de scan die je (samen) invult; 
  2. het (begeleide) teamgesprek waarin we samen nagaan welke beweging jullie willen maken; 
  3. het advies wat daaruit volgt.

Je vult de SLIM-scan in voor de huidige situatie, maar ook voor je ideaal, de toekomst: hoe jij wilt dat het onderwijs er op je school komt uit te zien. Op het continuüm ‘eigenaarschap’ maak je een keuze tussen enerzijds de docent en anderzijds de leerling. Een tussenpositie kan natuurlijk ook. Nadat je je keuze hebt gemaakt, heb je ook de keuze om je ideaal in te vullen: hoe wil je dat het onderwijs er in de toekomst op jouw school uitziet? Op basis hiervan voer je het gesprek met je team. Dit kan op schoolniveau, maar ook op bouwniveau. 

We brengen de huidige situatie op jouw school in kaart aan de hand van de volgende thema’s: 

  • Flexibilisering (online didactiek, differentiëren) 
  • Werken met leerdoelen (formatief toetsen, begeleiding op het werken met leerdoelen) 
  • Eigenaarschap van docent en leerling (leercoach, rollen van de leraar) 
  • Vorming (Sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid, relatie ouders, medewerkers en leerlingen) 
  • Aan de hand van de uitkomsten maken we een routekaart voor de stappen die jij en je team willen zetten, en begeleiden we je bij het maken van die beweging.  
Vul de SLIM-scan in!

Meer weten over de SLIM-scan?

Vul het formulier hiernaast in en we sturen je de folder toe!