SLIM-aanbod

Feedback

Feedback zorgt ervoor dat leerlingen zicht krijgen op hun leerproces.

Leerlingen leren door feedback kritisch naar hun werk te kijken en kunnen vervolgstappen zetten. Bij portfolio’s, ontwikkelgesprekken en leren visualiseren is het geven van feedback essentieel. Maar wat is effectieve feedback en hoe geef je feedback op een portfolio of tijdens een ontwikkelgesprek? Wat zijn goede vragen, zodat de leerling weet hoe hij verder moet? Dit blijkt voor leerkrachten niet altijd eenvoudig te zijn. Wil je als leerkracht groeien in het geven van feedback dan is kennis over- en oefenen met feedback noodzakelijk.