SLIM-aanbod

Leren visualiseren

Ontwikkelgesprekken, het nieuwe Zien! en portfolio’s. Het zijn tools om de ontwikkeling van leerlingen in zicht te krijgen.

Voor de leerlingen is het van belang om te weten welk leerdoel zij behaald hebben en welk volgend leerdoel zij willen bereiken. Hoe maak je dit zichtbaar en zorg je dat zij hier zelf een actieve rol in hebben? Met het gebruik van doelenboekjes, een doelenmuur of kindplannen wordt het voor leerlingen letterlijk zichtbaar. Zij noteren hun eigen doelen en verwerken het in een boek, plan of op de muur als het doel behaald is. Zo maken zij hun voortgang zichtbaar en kunnen zij daarover vertellen.