SLIM-aanbod

Onderzoekend/ontdekkend leren

Bij onderzoekend/ontdekkend leren wordt er thematisch gewerkt, nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren leerlingen verbanden zien.

Bij deze vorm van zaakvakonderwijs leren leerlingen door ze via een probleemstelling uit te dagen kennis op te doen. Ze doen dit onder andere door bronnen te raadplegen (ouders, boeken, vakmensen, leerkracht, internet). De leerlingen werken in groepjes aan deelthema’s naar een vooraf bepaald eindproduct. Deze vorm van onderwijs bevordert het actief en samenwerkend leren.