SLIM-aanbod

Organisatie

Voorheen zouden we hier de titel klassenmanagement plaatsen. In een flexibelere leersituatie is het echter de vraag of alles binnen de klas georganiseerd blijft.

Het inrichten van een leercultuur kan vragen om een aanpassing in je organisatie. Wellicht dat je daarvoor bewuster je dag en weektaken gaat inrichten. Maar ook het werken in werkplaatsen of het groepsdoorbrekend werken kunnen elementen zijn die de leercultuur in je groep verder vorm kunnen geven.

Het inrichten en organiseren van je leergemeenschap is cruciaal in de weg naar een flexibele onderwijsleersituatie.