SLIM-aanbod

Portfolio's

Portfolio’s kunnen een manier zijn waarop leerkracht, leerling en ouder de ontwikkeling van een leerling kunnen volgen.

Een portfolio is een verzameling (zelfgekozen) werk van een leerling die de voortgang en resultaten tijdens een schoolperiode laat zien. Het werken met een portfolio is motiverend voor leerlingen: Zij raken meer betrokken op hun leerproces. Door een portfolio te spiegelen aan ontwikkeldoelen, worden zij zich bewust van wat en hoe zij leren. Zo worden sterke en zwakke punten ontdekt en kunnen nieuwe leerdoelen geformuleerd worden. Ouders kunnen ook betrokken worden bij het portfolio. Het werken met portfolio’s maakt zo het leren voor iedereen inzichtelijk.